Underskudd for Studiesenteret — kommentar

DAGLIG LEDER: Daglig leder Vidar Gunnberg ved Studiesenteret Midt-Troms.  Foto: Maria Holm Simonsen

debatt

Folkebladet har et oppslag om underskudd for Studiesenteret Midt-Troms AS. Styret ved Studiesenteret mener selskapets økonomi må ses i et mer langsiktig perspektiv og har følgende kommentar:

I 2016/17 opparbeidet Studiesenteret seg en egenkapital på 2,6 millioner gjennom frigjøring av lokaler og redusert husleie. Halvparten av de oppsparte midlene er brukt i 2018 og 2019 til planlagte investeringer av infrastruktur for fremtidsrettet drift av studiestedene på Finnsnes og Bardufoss. Denne investeringen kommer frem som et underskudd i 2018 og 2019 på til sammen ca 1,3 millioner.

Studiesenteret Midt-Troms har langsiktig grunnfinansiering gjennom UiT Norges Arktiske universitet og ingen av aksjeeierne bidrar økonomisk til drift av Studiesenteret. Selskapet har god kontroll på økonomien og har en egenkapital pr 31.12 2019 på ca 1,3 millioner kroner som vurderes som sterk. Vi har ingen langsiktig gjeld. Gjelden som kommer frem i regnskapet er kortsiktig og allerede betalt.

Styret ved Studiesenteret er svært fornøyd med aktiviteten med ca 300 studenter årlig og den betydning virksomheten har for kompetansebygging i regionen. I tillegg til pågående profesjonsstudier (sykepleier– vernepleier- og lærerutdanning) blir det oppstart av barnehagelærerutdanning i Midt-Troms høsten 2020. Studiesenteret har også tilbud om flere enkeltemner/årsstudier innen økonomi og ledelse, og planer for oppstart av nye emner/årsstudier/ innen idrett og reiseliv. Vi tilbyr også etter- og videreutdanning rettet mot offentlig og privat virksomhet i regionen.

Vi rekrutterer studenter fra hele regionen, spesielt den voksne del av befolkningen som ikke har mulighet til å dra bort for å studere. Kartlegginger viser at det er behov for flere studietilbud, og undersøkelser viser at våre studenter har høy gjennomføringsgrad og oppnår meget gode resultater.

For mer informasjon: www.ssmt.no