1. mai og arbeidernes rettigheter:

Rettferdig lønn for alle ansatte i Senja kommune

KRONIKK

UTFORDRING: – Jeg utfordrer ordfører Tom-Rune Eliseussen til å bruke partsammensatt utvalg i Senja kommune for å ta tak i disse utfordringene, skriver Kay Erling Ludvigsen. Her er Eliseussen sammen med rådmann Hogne Eidissen.   Foto: Trond Sandnes

Om man fra det politiske miljøet viser lederskap i denne saken vil vi kunne få en omdømme-boost vi sårt trenger

Kay Erling Ludvigsen
debatt
Oppstarten av Senja kommune har vist at vi står ovenfor en viktig lønnskamp for de ansatte i vår nye kommune de neste årene. Gapet mellom lederlønningene og resten har blitt for stort, og det vil kreve mange år med systematisk jobbing for å få en rettferdig lønnsbalanse i kommunen.

Det at ledere fikk justert lønna si i mellom de ordinære lønnsforhandlingene bidro til at gapet mellom ledere og de andre i kommunen fikk en unaturlig vekst. Argumentene rådmannen brukte var at lederne hadde fått betalt for mer ansvar, noe jeg finner merkelig da vi har en betydelig overtallighet på ledernivå som følge av kommunesammenslåingen.

De som er renholdere, lærere, assistenter, barnehageansatte, helsefagarbeidere og lignende har fortsatt det samme arbeidstrykket som før. Den urettferdigheten mange kjenner på nå må tas på alvor av ledelsen i kommunen. For det føles ikke rett at lederne, som har fått flere å fordele arbeidsoppgavene med, skal få en betydelig lønnsvekst — samtidig som de som har akkurat like mye å gjøre som før — ikke får en eneste krone.

På samme tid har det kommet frem at det er forskjeller i sammenlignbare stillinger når det kommer til lønn. Eksempelvis har gamle Tranøy kommune vært flinkere til å tilby større prosentvise stillinger og bedre lønn til sine ansatte i helsesektoren enn det gamle Lenvik var. Det betyr at forskjellene mellom disse ansatte blir dratt med inn i ny-kommunen. Dette er ikke rettferdig for de ansatte som kommer ut på den tapende side i dette eksempelet.

De neste årene må Senja kommune føre et systematisk arbeid for å utjevne de urettferdige forskjellene for de ansatte i kommunen. Det er viktig at politikere, administrasjon og fagforeninger spiller på lag, og lager en plan — slik at man kan fikse disse skjevhetene så raskt som mulig. Det er dessverre så mye å ta tak i at det nok er umulig å ordne alt på én forhandling. Det må jobbes over år for å få dette til.

For det første bør man ha særskilt fokus på å minske gapet mellom ledernivå og de øvrige ansatte. I dag er dette gapet for stort. Det betyr at det er de «på gulvet» som må prioriteres systematisk over de neste lønnsforhandlingene.

For det andre må vi jobbe hardt for å sikre at like stillinger lønnes likt i Senja kommune. De forskjellene vi har dratt med oss fra de gamle kommunene må fjernes. Den eneste måten å gjøre dette på er å systematisk prioritere de som henger etter i lønn, samt jobbe for at flere (spesielt i helsesektoren) får tilbud om større prosentvise stillinger.

Jeg utfordrer ordfører Tom-Rune Eliseussen til å bruke partsammensatt utvalg i Senja kommune for å ta tak i disse utfordringene. Om man fra det politiske miljøet viser lederskap i denne saken vil vi kunne få en omdømme-boost vi sårt trenger etter det siste halvårets hendelser.

1. mai er en dag der vi både skal sette fokus på de kampene vi har vunnet og de kampene vi står ovenfor i arbeidslivet. Gratulerer med dagen, alle sammen! Vi har fortsatt mye å kjempe for når det kommer til arbeidernes rettigheter!