En annerledes 1. mai:

Ei annerledes framtid

KRONIKK

SOLIDARITET: – Gratulerer med 1. mai, den internasjonale kampdagen for solidaritet, skriver Gunn Knörr og Herbjørg Valvåg. Bildet er fra 1. mai toget på Finnsnes for et par år siden.   Foto: Stein Wilhelmsen

Verden vil i framtida ikke være det den var tidlig i 2020. Slik vil det være med Senja kommune også.

Gunn Knörr og Herbjørg Valvåg
debatt

Gunn Knörr 

Herbjørg Valvåg 

Arbeidernes internasjonale kampdag blir i år helt forskjellig fra alle andre 1. mai-dager. Koronasituasjonen truer mennesker verden over. Daglig får vi ny innsikt i hvordan de forskjellige politiske systemene møter smittetruslene. I alle land utfordres økonomi og helsevesen. Det handler om liv eller død for sårbare mennesker. De som fra før har noe å stri med, enten det er fattigdom eller sviktende omsorg og manglende trygghet, de har fått ekstra byrder i sine liv.

I Norge kan vi prise oss lykkelige for at vi har en velferdsstat som stiller opp. Heldigvis er vi forskåna fra ekstreme, autoritære og virkelighetsfjerne politikere som bruker maktposisjon, politi og kamp mot ytringsfrihet for å kontrollere denne vanskelige situasjonen. Framtida er usikker, også for oss som lever i småsamfunn ganske langt unna det som gjerne benevnes som epi-sentrene for Covid 19. Det er blitt et munnhell å si «når koronaen er over» eller «når vi er tilbake i vanlig gjenge».

Spørsmålet er: Tror vi at vi vil komme tilbake der vi var? For Norges vedkommende slik det var en gang først i mars? Nei, mye vil ha endra seg. Vi og resten av verden vil ha lært på godt og på vondt. Vi bør rett og slett ønske å endre det samfunnet som skal reise seg etter koronaens tid. For oss i SV handler det blant annet om hvordan politikk, nærings- og samfunnsliv må ta miljø, klima og vår bruk av naturen på alvor. Det handler også om hvordan samfunnet må ta et oppgjør med rå kapitalisme, skeiv og skjult fordeling av makt, undertrykking av mennesker, enorme lønnsforskjeller og voksende fattigdom.

Hvordan vil vi i SV omsette disse tilnærmingene i lokal politikk? Et viktig eksempel: I samfunnet vårt, i Senja kommune, ser vi i disse dager mange nye helter. Det er reinholdere, ei brei gruppe av helsearbeidere, lærere; alle dem som står i første linje som hjelpere for mennesker som trenger å bli ivaretatt mot Covid 19. Fra Senja SV gir vi oss ikke: Denne gruppa av arbeidstakere skal ha rett på en jobb å leve av! For ansatte i helse og omsorg handler det om rett til full stilling. For gruppa som helhet handler det om lønn. Det holder ikke med klapping, verken fra verandaer og balkonger, eller på skuldra: Lønn og stillingsstørrelse er viktig.

8. mai kommer omsider det partssammensatte utvalget i Senja kommune i gang med sitt arbeid. Da møter politikerne og administrasjonen i kommunen de ansatte, representert med fagforeningene. Fra SV venter vi at diskusjonen om lønn og stillingsstørrelser kommer på bordet. Dette blir krevende, for den økonomiske situasjonen i Senja kommune tilsier nedskjæringer i drifta. Det er allerede vedtatt 40 millioner i nedskjæring/omstilling for 2020 og litt mer for de kommende år. Dessverre kan vi allerede nå regne med at disse beløpene vil bli høyere. Overskridelser på store investeringsprosjekt, blant annet på SalMars utbygging på Klubben, vil gjøre det enda trangere for det som faktisk er kjerneoppgavene til kommunen: Barnehager, skoler, helsetjenester fra vogge til grav, sikkerhet og beredskap, det som handler om å gi innbyggerne gode liv.

Verden vil i framtida ikke være det den var tidlig i 2020. Slik vil det være med Senja kommune også. Politikerne må innrette seg på det. Å gjenreise gamle forståelser og modeller blir neppe løsninga etter koronaens tid. SV kommer til å være tydelig på hva som er de viktigste oppgavene i Senja kommune. Kjernefolka for å få det til, det er kommunens ansatte.

Gratulerer med 1. mai, den internasjonale kampdagen for solidaritet! La rettferdighet, frigjøring og likestilling være en del av dine tanker og gjerninger på denne dagen, på dagene videre og ut over koronaens tid!