«Hva er det som er så vanskelig å forstå?»

OMDØMME: - Godt omdømme skapes heller ikke gjennom å tillate applaus i kommunestyresalen i innlegg der kollegaer av han blir hundset, skriver Jan Skogheim.   Foto: Trond Sandnes

debatt


Tilsvar:

I Folkebladet 23.06.20 sier Ole-Roger Storås seg mildt sagt forfær over skribenten Jan Skogheim fra Sørreisa. Under overskriften «Fakta og omdømme i Senja» gjør han et forsøk på hva?

Først sier han at en beklagelse fra Senja kommunestyre for det som skjedde under siste kommunestyre ikke var en forulempelse av Jasmin Agovic-Nordaas.

For å si det sånn; Hva var det da? Dernest ramser han opp en hel rekke tiltak som jeg ikke har nevnt, eller kommentert, i mine skriverier om saken. Tiltak som en tydeligvis, ifølge Storås, kan takke Geir-Inge Sivertsen og Margrethe Hagerupsen for at i det hele tatt er blitt gjennomført. Noe som er en avsporing av hele saken.

Dernest kritiserer han mitt bruk av begrepet klippekort til kommunestyret i enkelte partier. Siden Storås har sittet i nevnte kommunestyre siden 2011 er det underlig at han ikke har fått med seg hvem som har bekledd setene i samme kommunestyre. Ei heller hvem som har vært kumulert på de første plassene på de ulike listene. Fornyelsen på topp i de styrende partier har vært minimal.

Så sier han at jeg neppe er den riktige person til å skape godt omdømme for Senja kommune. Det har han faktisk helt rett i. Det er nemlig han, og resten av politikerne i Senja, sin jobb! En oppgave de, etter min og mange andres mening, totalt svikter. Godt omdømme skapes ikke gjennom store og kostbare investeringer. De skal nemlig betales tilbake. Og hvem må betale dem? Jo, innbyggerne og næringslivet i kommunen.

Godt omdømme skapes heller ikke gjennom å tillate applaus i kommunestyresalen i innlegg der kollegaer av han blir hundset. En applaus som ifølge flere ikke var så unison som Storås påstår. Godt omdømme skapes heller ikke gjennom å ekspropriasjon av innbyggernes eiendom for å legge til rette for laksenæringen. Med tanke på kortsiktig gevinst. Og slik kan jeg fortsette.

Til slutt ber han meg slutte å bruke avdøde som kilder. Kjære Ole-Roger Storås; Alle disse jeg har henvist til å mine innlegg, både de levende og de avdøde, er personer som har prøvd å påpeke og/eller gjøre noe med ukulturen i tidligere Lenvik kommune. En ukultur en tydeligvis har tenkt å videreføre i nye Senja kommune. Det er personer som har stått nærmest alene mot den ukulturen flertallet av gjengangerne i kommunestyret representerer. De bør æres, ikke glemmes!

Ole-Roger Storås; Du sier du ikke skjønner ikke hva jeg er ute etter. Ut ifra kronikken du har skrevet forstår jeg det. Det jeg ikke skjønner er hvorfor du ikke skjønner det. Er det vanskelig å forstå at de som prøver å få Senja kommune til å følge loven bør fremsnakkes, ikke fordømmes?

Er det vanskelig å forstå at store investeringer (som jeg ikke har nevnt) skal betales? Er det vanskelig å forstå at bifall ikke hører hjemme under behandlingen av saker? Er det vanskelig å forstå at godt omdømme ikke henger sammen med formidabel gjeld? Er det vanskelig å forstå at de som er kumulert lettere kommer inn i styre og stell enn de som ikke er det? Er det så vanskelig å forstå at noen, også utenfor Senja kommune, reagerer på hvordan personer blir behandlet av politikere der? Ja, hva er det som er så vanskelig å forstå?