Gode innbyggere, næringsliv, frivillig- og offentlig sektor i Senja kommune

SAMLET INNSATS: – Nå er det viktig at alle sammen fortsetter å jobbe målretta for å hindre smitte. Vi er avhengig av en innsats fra både privat, offentlig og frivillig sektor i kommunen, skriver Tom-Rune Eliseussen.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

debatt

Tusen hjertelig takk alle sammen for innsatsen! Alle bidrar på sine måter med forebygging og smittevern for å minimalisere risikoen for spredning av koronaviruset i Senja kommune. Dere gjør en fantastisk innsats!

Fra de nasjonale retningslinjene ble satt i gang i forrige uke har alle måtte tilpasse seg en helt annerledes hverdag. Senja kommune, som resten av landet, står ovenfor en svært krevende situasjon i forhold til de mange konsekvensene av pandemiutbruddet. Kommunene må i denne perioden organisere seg, både politisk og administrativt, for å opprettholde forsvarlig drift og nødvendige tjenester til våre innbyggere.

Vi er stolte over hvordan våre ansatte står på og håndterer situasjonen. Både med å drive tjenestene i en vanskelig tid, og samtidig planlegger og gjør klar for det som kommer.

Et samlet kommunestyre har nå også gitt myndighet videre til formannskap og ordfører, for at saksgang og viktige avgjørelser skal kunne tas raskere når det kreves. Til sammen er alle disse grepene viktig.

Mange er bekymret og har spørsmål. I Senja kommune er vi veldig opptatt at alle innbyggerne til enhver tid skal kunne få nødvendig informasjon i den situasjonen som nå er oppstått. Vi betjener fortløpende spørsmål fra våre innbyggere. Bruk nettsidene våre for oppdatert informasjon, og ring oss hvis du lurer på noe.

Vi har et allsidig næringsliv i kommunen. Nå opplever mange bedrifter en enorm utsikkerhet når inntektsgrunnlaget forsvinner nærmest over natten, ansatte må permitteres og dette får store økonomiske konsekvenser for de som blir rammet. Senja kommune jobber tett opp mot øvrige myndigheter og melder kontinuerlig inn tiltak for å redusere konsekvensene for næringslivet vårt. Vi vil også prioritere og igangsette prosjekter og tiltak i tiden framover som vil gi aktivitet og inntjening for bedriftene.

Det er mange som har meldt seg til tjeneste for å bidra i arbeidet. Både innen helsevesenet og øvrige samfunnskritiske funksjoner. Senja kommune er svært takknemlig for engasjementet og registrer alle som ønsker å bidra framover. Vi vil trenge frivillig innsats hvis situasjonen skulle forverre seg.

Nå er det viktig at alle sammen fortsetter å jobbe målretta for å hindre smitte. Vi er avhengig av en innsats fra både privat, offentlig og frivillig sektor i kommunen. Absolutt alle har en jobb å gjøre. Som ordfører ber jeg alle innbyggerne om å være opptatt av god hygiene og smittevern. Handvask med såpe og vann er fortsatt det aller viktigste. Vi hjelper hverandre ved unngå å bli syk, og ved å unngå å spre smittes hvis vi er syk.

Mange barn og unge opplever også den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen. Alle barn skal ha trygghet og få gode svar på sine spørsmål. Ta ekstra vare på barna i tiden framover. Senja kommune gjør alt vi kan for å ivareta sikkerhet for våre innbyggere. Nå handler det om å ta godt vare på hverandre.