Hold ut, hold sammen og overhold reglene

ENDRET ADFERD: Tiltakene som innføres er relevante, og må oppleves som det av innbyggerne. Det er helt nødvendig for å få all til å endre atferden vår på. Det er ikke noe vi bør, det er noe vi MÅ, skriver Sigrun Wiggen Prestbakmo  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er ikke tida for å tøye grenser, eller forsøke lure seg unna. Det er tida for å stå opp for hverandre, for å akseptere at denne pandemien kommer til å kreve det ekstraordinære av oss alle.

Sigrun Wiggen Prestbakmo
debatt
Det er krevende tider for oss alle. Vi er inne i ei tid som både vil prege oss som samfunn og definere oss som mennesker. Kommunene og landet er i en situasjon som vi nok ikke helt kunne forestille oss. Verden plages jevnlig med pandemier, men plutselig gjaldt det også oss her. Vi, som bor i det tryggeste hjørnet av verden, kan heller ikke skjerme oss fra smittsomme sykdommer. Vi lever i en verden der turisme, arbeidskraft, studenter, varer, kulturopplevelser med mer flyter lett over landegrensene. Og med det følger fra tid til annen virus på kjøpet. Noen ganger umerkelig og ufarlig, denne gangen kom koronaviruset Covid-19, svært smittsomt og for noen grupper potensielt livstruende.

Norske helsemyndigheter utarbeider råd, retningslinjer og forskrifter i stort monn. Noen ganger i så stort tempo at de må endres i løpet av dagen de er sendt ut. Noen forskrifter er så omfattende å effektuere og håndtere, at det krever betydelig samordning med politi og kommuner for at de skal kunne formidles og håndheves. Det er viktig for oss alle å forsøke å forstå. Forstå hva som skjer, forstå hvordan vi best kan forebygge, forstå hvilke tiltak som må settes inn. Men ikke minst, forstå hvorfor vi gjør det vi gjør.

Alle landets kommuner, satte krisestab torsdag 12.mars. Det i seg selv er et sterkt signal til innbyggerne om at det har oppstått en svært krevende situasjon.

Kommunenes smittevernteam er helt sentrale i arbeidet som pågår. Deres sammensatte fagkunnskap fra pleie/omsorg og helsetjenesten, bidrar til å sette kommuneorganisasjonene og innbyggerne stand til å håndtere en hverdag som preges av koronaviruset. Det er viktig at alle kjenner til at Lov om vern mot smittsomme sykdommer gir kommunen en tydelig myndighet til å beskytte sine innbyggere.

Det er bearbeidet svært mye informasjon og det har kommet mange nye retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter de siste ukene. Det er tilrettelagt mye informasjon til innbyggerne, og det er formidlet mye informasjon.

Men det som i all hovedsak har stått i høysetet, er tilrettelegging av våre helsetjenester. Det er etablert tiltak for å motvirke smittespredning, for å få oversikt over eventuell smittespredning og oppsporing av smittede. I tillegg planlegges det tiltak for å ivareta de som blir syke, samt beskytte lokalsamfunnet over en lang periode. I tillegg har vi i Salangen samt flere nabokommuner satt i verk et viktig arbeid overfor lokalt næringsliv, som nå har en uoversiktlig fremtid.

Det vil nok pumpes ut betydelig mindre ny informasjon fremover. Det kommer av at myndighetene lokalt og nasjonal får stadig bedre oversikt over situasjonen. Det er likevel minst like viktig at alle holder seg oppdatert på det som ligger av informasjon fra kommunene og myndighetene.

Vi er kun i startfasen av koronavirusets utbrudd, er det mye som tyder på. Da er det både viktig og oppløftende å vite at det hver og en av oss gjør i det daglige betyr noe. Både offentlige etater og privat næringsliv tar sine forholdsregler. Reduserte åpningstider, strenge karanteneregler, gode hygieneinstrukser og hyppig formidling av korrekt informasjon. Tiltakene som innføres er relevante, og må oppleves som det av innbyggerne. Det er helt nødvendig for å få all til å endre atferden vår på. Det er ikke noe vi bør, det er noe vi MÅ.

Det er ikke tida for å tøye grenser, eller forsøke lure seg unna. Det er tida for å stå opp for hverandre, for å akseptere at denne pandemien kommer til å kreve det ekstraordinære av oss alle. Helsepersonell, butikkansatte, renholdere og ansatte i transportbransjen er eksempler på de som virkelig “tar en for laget” i disse dager. Næringslivet blør. Disse, samt alle andre som utsetter seg for smittefare for å utføre samfunnskritiske funksjoner er de du skal tenke på nå. Når du dropper håndvasken, går småsyk på jobb, tar deg en «karantenepause» i butikken eller drar på langhelg på hytta i nabokommunen. De som «tar en for laget» og alle som er i risikogruppene, er de du da setter deg over. Vi kan ikke sette vår personlige bekvemmelighet foran hensynet til liv og helse. Og lik det eller ikke, det er liv og helse, og hele samfunnshjulet som står på spill nå.

Vi bor i en region med svært stolte dugnadstradisjoner. Nå må hver og en av oss bidra med det vi kan, i den aller viktigste dugnaden i vår levetid. Hold ut, hold sammen og overhold reglene.

Tusen takk for at du bidrar.