Koronasmitte og samfunnsdugnad:

Vi skal komme oss igjennom krisen sammen!

KRONIKK

BEKYMRET: – Mange mennesker er bekymret, for egen og familiemedlemmers helse, for familieøkonomien og for jobben sinm skriver Kent Gudmundsen og Elin Agdestein.  Foto: Heiko Junge, NTB/Scanpix

Det vil komme flere tiltak fremover

Kent Gudmundsen og Elin Agdestein
debatt

Norge er nå i en svært alvorlig situasjon etter at spredningen av korona-viruset også har rammet landet vårt i stort omfang. Siden krisepakken med strakstiltak ble lagt frem på fredag, har problemene tiltatt i styrke, og alle samfunnssektorer er nå berørt. Vi følger derfor situasjonen tett og er beredt for ytterligere tiltak. I Stortinget har vi vist at vi står tverrpolitisk sammen i disse krevende tider.

Pandemien og situasjonen vi nå står i rammet i første fase enkeltnæringer, men berører nå alle bransjer. Vi ser nå alt i fra myndighetspålagte restriksjoner, mindre etterspørsel etter varer og tjenester og bortfall av oppdrag.

Situasjonen endrer seg raskt. Mange mennesker er bekymret, for egen og familiemedlemmers helse, for familieøkonomien og for jobben sin. De som har folk i jobb føler et tyngende ansvar for sine ansatte. Men vi skal komme gjennom dette sammen. Det vil imidlertid kreve en ekstraordinær innsats fra oss alle, en stor samfunnsdugnad.

Det aller viktigste arbeidet er det som nå pågår for å begrense smittespredning og ivareta liv og helse. En stor takk til alle som står på døgnet rundt i helsevesenet, i andre kritiske samfunnsfunksjoner og de som ellers sørger for at hjulene holdes i gang!

Fra regjeringen og Stortinget vil vi gjøre alt som er nødvendig og bruke de pengene som trengs for å sikre folks og landets økonomi. Heldigvis er norsk økonomi robust fra før. Statsfinansene er solide og norske banker er solide. Norges bank var tidlig ute med å sette ned renten med 0,5 porsent-enheter. Så kom økte finanslån som gir økt likviditet til bankene slik at de kan låne ut mer. Når vi nå reduserer kapitalbufferkravet med 1,5 prosent gir dette bankene en økt utlånskapasitet på anslagsvis 500-600 milliarder kroner.

Søndag ble krisetiltakene utvidet med et krisefond på 100 milliarder kroner rettet mot bedriftene. Finansmarkedsaktørene i Norge, banker og forsikringsselskaper, viser nå at de tar samfunnsansvar og vil hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen.

Bankene er et viktig førstelinjeforsvar, og har varslet at de vil gå i dialog med sine kunder og tilby avdragsfrihet, midlertidig kreditt og andre måter som kan avhjelpe i en kritisk økonomisk situasjon.

Boliglånsforskriften åpner også for at det kan innvilges avdragsfrihet ved plutselig inntektsbortfall. Er du usikker eller bekymret for økonomien, ta kontakt med banken din!

Tilbakeføring av underskudd mot tidligere betalt selskapsskatt, utsatt betaling av arbeidsgiveravgift, moms og skatt vil også bedre likviditeten for mange.

Vi har samlet oss i Stortinget for å gi oss alle den nødvendige trygghet i hverdagen. Det er nå enighet om at permitterte sikres full lønn inntil 6G de første 20 dagene, at ordningen med sykelønn og omsorgspenger forbedres, at arbeidsgiverperioden reduseres, at lavtlønte og at selvstendig næringsdrivende får bedre inntektssikring.

Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet vil få en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen og inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G, noe som blant annet vil være viktig for studenter med ekstrainntekter til å klare sine utgifter.

Rask gjennomføring av tiltakene er viktig. Vi følger utviklingen tett. Dette er en start, og vi kan forsikre alle om at det vil komme flere tiltak fremover.