Moralsk kollaps i Senja Kommune

Kronikk

KOLLAPS: – De siste ukene har vi alle vært vitne til en moralsk kollaps i nye Senja Kommune, skriver Kay Erling Ludvigsen.  Foto: Trond Sandnes

debatt

De siste ukene har vi alle vært vitne til en moralsk kollaps i nye Senja Kommune. Først sprakk saken om leder-lønningene i nye Senja Kommune. Dernest ble vi konfrontert med etterlønnsfesten til tidligere ordfører i Lenvik og nåværende fiskeriminister, Geir-Inge Sivertsen. Før disse avsløringene kom i nyhetsbildet hadde allerede debatten om de råflotte politiske godtgjørelsene i kommunen versert en stund.

For det hele startet med at Tom-Rune Eliseussen blir Nord-Norges best betalte ordfører. Samtidig innvilget kommunestyret en halv årslønn til varaordføreren. En post som egentlig var designet til nevnte Sivertsen, men nå går til den umeritterte Nina Frantzen. Kommunen betaler derfor ordfører og varaordfører godtgjørelser helt i norgestoppen.

Midt opp i alt dette kaoset kom det altså frem at Rådmannen har innvilget betydelige lønnsøkninger til ledelsen i kommunen. Der alle de andre lønnsmottakerne i kommunen ble bedt om å vente med forhandlinger til de lokale lønnsforhandlingene til høsten, iverksatte Rådmannen er kontroversiell spesialordning for ledelsen. Dette stinker i de flestes neser.


Lederlønningene i Senja kommune:

Førrbainna e bare forbokstaven, Eidissen!

KRONIKK


Så har vi vår nye fiskeriminister, da. Ikke bare har han hevet dobbel million-lønn i november og desember, han har også søkt om etterlønn selv om han var i full jobb. Hvordan kan det ha seg at han har gjort en god jobb som både ordfører og statssekretær i hele to måneder? Lar det seg gjøre? Eller er det bare en effektiv måte å melke mest mulig penger ut av det offentlige?

Toppen av kransekaka kom da Rådmann Hogne Eidissen gikk ut med informasjon om at kommunen måtte ta ned hele 46 millioner kroner, og mest sannsynlig gi mellom 60 og 80 ansatte sparken. Dette på grunn av dårlig økonomi. Merkelig, ikke sant? At en kommune som har råd til å betale både nåværende og tidligere politikere millioner av kroner, og som har råd til å øke allerede gode lederlønninger — skal ha dårlig råd?

Aproposet her er enormt. Slik jeg ser det er vi alle vitne til en enorm moralsk kollaps i Senja Kommune. For å rette opp i dette må både politikere og administrasjon ta noen tøffe valg. Rådmannen må finne løsninger for de ansatte som skaper tillit. Det betyr at han må erkjenne at det var feil å innvilge kun ledere høyere lønn. Han må vise at han er en Rådmann for alle ansatte i kommunen — også de på gulvet.

Politikerne må også vise vei. Ordfører og varaordfører bør snarest frasi seg en del av godtgjørelsene sine. Politikerne bør også snarest vedta kutt i antall kommunestyrerepresentanter, slik at man fra neste periode kan spare noen millioner på politiske møter.

Senja Kommunestyre bør også kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av ordførerlønna Geir-Inge Sivertsen mottok i november og desember. Det er ikke riktig at han har fått betalt for en jobb han umulig kan ha gjort, all den tid han da fungerte som statssekretær.

Til slutt vil jeg bare si at å bortforklare disse elementene jeg her tar opp, er et godt tegn på at man har latt seg forvitre moralsk. Jeg kan ikke, under noen omstendigheter, se at den politiske og administrative lønnsfesten i Senja Kommune kan forsvares. Start opprydningsprosessen nå.