Krenke-fest på rådhuset?

Det foregår en forskjellsbehandling av ansatte i Senja kommune som rådmannen må ta på alvor.

Kay Erling Ludvigsen

FEIGT: - Det verste en kan gjøre er å innta offer-rollen. Det er den feigeste måten å drepe en god debatt på, skriver Kay Erling Ludvigsen.  Foto: Trond Sandnes

debatt

Det har blitt mer enn antydet fra flere, både i kommentarfelt og statusoppdateringer på Facebook, at kritikken mot lederlønningene i Senja kommune tenderer mot personforfølgelser av de som sitter i ledelsen i kommunen.

Kay Erling Ludvigsen  Foto: Maria Holm Simonsen

Jeg mener det er en alvorlig avsporing av debatten. Fokuset i Facebook-gruppa «Rettferdig lønn for alle ansatte i Senja kommune», samt alle intervju jeg har vært i, har aldri vært på enkeltpersoner. Kritikken har helt og holdent vært fokusert på systemnivå. Det at rådmannen spesifikt har vært adressert er naturlig da han er kommunens øverste leder.


Sterke reaksjoner på de nye lederlønningene

I forrige uke ble lederlønningene i nye Senja kommune offentliggjort. Det har fått flere til å reagere.


Reglene i den nevnte Facebook-gruppa er strenge hva angår både språkbruk og omtale av enkeltpersoner. Slik må det være skal man oppnå en god debatt. Når da enkelte hevder at dette bare bidrar til heksejakt på ledelsen i kommunen blir jeg bekymret. Skal vi som ansatte bare holde kjeft fordi noen kan risikere å bli personlig fornærmet? Skal enkeltindividets personlige følelse av krenkelse trumfe de andres rett til ytringsfrihet?

Det at Folkebladet har satt fokus på dette er rett og rimelig. Folkebladet som lokalavis har en plikt til å løfte slike saker i nyhetsbildet. Saken er av almenn interesse, og den er av prinsipiell art. Om noen ønsker å innta offer-rollen for å drepe en sunn debatt burde ikke det stoppe avisas jakt på sannheten.


Lederlønningene i Senja kommune:

– Det er en lønn som de fortjener

Før jul ble godtgjørelsen til ordfører og varaordfører i Senja kommune fastsatt i kommunestyret. Det vekket mange reaksjoner da Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen ble Nord-Norges best betalte ordfører med en godtgjørelse på 1,15 millioner kroner i året. I ettertid har lønnsnivået til politikere og kommuneledelse blitt diskutert i kronikker og kommentarfelt.


Rådmann Hogne Eidissen bør merke seg at Facebook-gruppa «Rettferdig lønn for alle ansatte i Senja kommune» nå har over 1.000 medlemmer. Det er et kraftig signal til ledelsen i kommunen vår. Det foregår en forskjellsbehandling av ansatte i Senja kommune som rådmannen må ta på alvor.

I formannskapsmøtet tirsdag 11. februar feilinformerte rådmannen politikerne om situasjonen i denne saken. Han hevdet at mellomledere som hadde fått økt ansvar som konsekvens av virksomhetsoverdragelsen har fått økt lønn. Det stemmer ikke. Jeg vet om mange mellomledere som har fått mer ansvar, men ikke økt lønn.

Det rådmannen mest sannsynlig sikter til er det nye lederleddet han selv har skapt mellom mellomledere og virksomhetsledere. Dette er en slags «mellomleder-pluss». Leddet har mest sannsynlig oppstått som en konsekvens av overtallighet i toppledelsen. Disse kan ha fått økt lønn, uten at jeg kan hverken avkrefte eller bekrefte dette.


Lederlønninger i Senja kommune:

«Nivået er ikke for høyt»


Rådmannen kan ikke med hånden på hjertet si at alle ansatte i Senja kommune har blitt likebehandlet ved virksomhetsoverdragelsen. Han burde være ydmyk og innrømme feil. Det er selvsagt lov å gjøre feil, det klandrer jeg ingen for. Jeg er ikke et feilfritt individ selv, langt der i fra! Men det som skiller klinten fra hveten er de som tør å ta et steg tilbake og se på saken med nye øyne. Innrømme urett om urett har skjedd.

Det verste en kan gjøre er å innta offer-rollen. Det er den feigeste måten å drepe en god debatt på. Det har jeg ingen respekt for. Min oppfordring til ledelsen i Senja kommune er derfor å lytte til de ansatte, og til kritikerne. En bastant avfeiing av all kritikk er ikke troverdig. Ingen røyk uten ild, sies det. Alternativt kan man låse kontordøra og arrangere sin egen lille krenke-fest, der man kan synes synd på seg selv og avfeie all kritikk som misunnelse. Men det er ikke særlig lurt, tror jeg.