Lederlønninger i Senja kommune:

«Nivået er ikke for høyt»

  Foto: Fredrik Kampevoll

debattI utgangspunktet hadde jeg tenkt å ligge unna diskusjoner om lederlønninger i Senja kommune, men etter å ha lest en del innlegg på nett og i avisa kunne jeg ikke la være. Etter at Folkebladet over flere sider og med en forside full av ansatte i Senja kommune med tall over brystet, minnet dette mest om heksejakt og en presentasjon av forbrytere med fangenummer. I tillegg har man intervjuet folk på gaten og bedt om deres meninger om lønnen til ledere ansatt i Senja kommune.

Som ansatt i kommunal sektor siden 1987, både i tidligere Berg og Lenvik kommune, og som tillitsvalgt, synes jeg det er uhørt å presentere ansatte som følger med på en virksomhets-overdragelse på denne måten. De har vært ansatt i bedrifter som opphører og blir plassert inn i en ny bedrift ufrivillig, som et resultat av avgjørelser som de ikke har hatt innflytelse på.

I intensjonsavtalen som var utarbeidet og vedtatt i de tidligere kommunene var det bestemt at de ansatte i de fire kommunene skal få jobb i den nye kommunen og beholde sin lønn, det var alt de visste.

Noe annet som fremkommer i noen innlegg er at man ikke klarer å skille snørr og barter, det er forskjell på utvalgsgodtgjørelse til politikere, ordfører og varaordfører og lønn til de ansatte i Senja kommune. Godtgjørelsene som ble vedtatt i kommunestyret på nyåret har ingen ting med lønnen til ledere i Senja kommune å gjøre.

Som en del av etableringen av Senja kommune er det noen nyopprettede leder stillinger hvor ny lønn er satt, men mange i ledende stillinger har fått endrede og større arbeidsoppgaver uten at lønnen står i forhold til det økende ansvaret de har fått.

Lønnsnivået for ledere og øvrige ansatte i Senja kommune er ikke høyt i forhold til sammenlignbare kommuner, og de fortjener hver krone på lønnsslippen. Skal vi kunne tilby gode tjenester må vi beholde de lederne og øvrige ansatte vi har i dag, men som tillitsvalgt har jeg sett at tidligere Lenvik kommune har mistet dyktige folk til andre kommuner og privat næringsliv som betaler betraktelig bedre.

Avslutningsvis vil jeg opplyse om at de tillitsvalgte i alle fagforeningene i de fire tidligere kommunene har jobbet mange gratis timer de to siste årene for at prosessen med kommunesammenslåingen skulle bli så bra som mulig for de ansatte.