Farlig vei i Trollvika:

Vi ønsker oss tryggere vei!

NESTENULYKKER: – Det har faktiskt vært ulykker ved denne veien tidligere, og det har vært mange nestenulykker. Må det skje noe alvorlig før det blir gjort noe med dette? skriver elevene i 7. klasse ved Trollvik skole. Fra venste: Thea Skoglund, Ann Theresa Hov, Eleah Wassbakk, Elina Hansen, Felicia Lorentsen, Maja Ludviksen, Greta Matuseviciute, Sondre Tollefsen, Kai L Kristiansen, Alexander Strømme, Nadia Ersfjord, Nikolai Jørgensen, Emilie Johannessen, Tina Jørgensen, Emma Sivertsen, Nicole Wiik.   Foto: Privat

Hvor lenge må vi vente?

Elever i 7. klasse ved Trollvik skole
debatt

Rundt 2010 ble det laget en kjempefin gang- og sykkelvei langs skoleveien i Trollvika. Den er ca 1,9 km meter lang.

Etter det vi har hørt skulle gang- og sykkelstien forlenges helt til Finnsnes. Vi ble lovet gang- og sykkelvei så snart de hadde fått nok penger. Ti år senere er det fortsatt ikke blitt laget gang- og sykkelsti, og det er ved den farligste delen av veien. Nå ønsker vi lengre gang og sykkelsti, fordi veien i Trollvika er veldig farlig! Vi ønsker at den forlenges både nordover og sørover.

For det første kan vi oppnå dette ved å forlenge gang- og sykkelvei. Slik det er nå, er det bare noen få barn som får lov til å sykle. Foreldre tør ikke slippe oss ut på veien, fordi det ikke er trygt.

Det veldig mange bråe og uoversiktelige svinger. Det er livsfarlig å sykle og gå til skolen. Barna får ikke lov til å sykle til skolen. Mange barn har lyst til og besøke venner, men får ikke lov fordi det ikke er lang nok gang- og sykkelsti. Det er spesielt farlig for elevene på småtrinnet å sykle til skolen eller venner. Barn kan dø!

For det andre kommer flere til å sykle og gå til skolen, til hverandre og til fritidsaktiviteter om veien blir tryggere. Det er bra for helsa til barna. Foreldre slipper å kjøre bil, og da blir det også mindre trafikk på veien. Eksperter på trygg trafikk sier at et godt råd er at du skal sykle å gå der det er gang- og sykkelsti, fordi det er det tryggeste.

En annen god grunn til å få forlenget gang- og sykkelveien er at det blir mer miljøvennlig og mindre forurensning fra bilene. Barn og unge er veldig opptatt av miljøet. Det er vår framtid! Vi må bli mer miljøvennlig!

Vi har snakket med rektor og noen lærere ved skolen, og de svarte nesten det samme: Hvordan synes du som bilist at det er å kjøre ved den delen uten gang- og sykkelvei? «Det er en skummel vei, og vi trenger gang- og sykkelsti. Det er også farlig for de som går», sier Rakel Hansen. «Veldig skummelt, og kanskje enda farligere for de som går», sier Wenche Jacobsen.

Barn liker å sykle til skolen, men kan ikke fordi det mangler gang- og sykkelsvei. Hvilke tanker har du om det? «Sånn som veien er nå vil nok ikke foreldre la barna sine sykle, så det er synd at de ikke kan gå eller sykle, for det ville vært bedre for miljøet.» sier Rakel Hansen.

«Det er synd at de ikke kan gå eller sykle, for det blir mye unødvendig trafikk. Det er et kaos her om morgenen, for da blir elever kjørt til skolen, og de som har barn i barnehagen må jo også parkere», sier rektor Wenche Jacobsen.

Ifølge Lenviks handlingsplan om trafikksikkerhetstiltak, 2013-2016, står det: «Utbyggelse/ferdigstillelse gang og sykkelsti Nygård–Trollvik (Fv 263) iht.godkjent reguleringssak».

Det har faktiskt vært ulykker ved denne veien tidligere, og det har vært mange nestenulykker. Må det skje noe alvorlig før det blir gjort noe med dette? Hvor lenge må vi vente?