Fergeforbindelse Bjarkøy – Senja

ØYLANDSRUTA: Fergeleiet og alt ligger klart i Skrolsvik.   Foto: Trond Sandnes

debatt

Harstad Kristelig Folkeparti ser et stort potensial ved helårsdrift av fergeforbindelse Bjarkøy – Senja, og er glad Harstad kommunestyre har stilt seg positiv til å overta fergeleiet Austnes, Bjarkøy, forutsatt tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune som tilsvarer rivningskostnader for eksisterende fergekai.

Det er to anliggende som er viktig her.

1) Beredskap hvis det skulle oppstå noe i tunellen mellom Grytøya og Bjarkøy. Og likedan, skulle det skje noe med fergeleiet på Bjørnerå vil hele øyriket stå uten fergeforbindelse om ikke Austnes beholdes som operativt fergeleie.

2) Næringsutvikling, turisme og bolyst.

Britiske The Telegraph kåret i januar 2020 Senja, Norges nest største øy etter Hinnøya, til en av Norges 9 vakreste bilruter. Vi kan gjøre det komplett ved å koble sammen disse to øyene med ei helårsferge som vil trekke turister til en ubeskrivelig rundreise i noe av det vakreste Norge har å by på, og til alle årstider.

En fergeforbindelse nordover vil ha en positiv innvirkning på reiselivssatsing, næringsliv og bosetting, og i tråd med mulighetsstudiet for øyriket nord som Harstad kommune har gjennomført. En prøveperiode på 3 år vil kunne dokumentere om forbindelsen er liv laget.

Harstad KrF ber Troms- og Finnmark fylkeskommune være positiv til overdragelse av fergeleiet til Harstad kommune, se potensialet i å etablere en 3-årig prøvedrift av fergeforbindelse Bjarkøy – Senja, og sammen med kommunene Harstad og Senja jobbe opp mot regjeringa for å få dette realisert.