Det er trist som faen, Erna Solberg...

TRIST: - Det er trist som faen at mange stortingspolitikere ikke skjønner sammenhengen mellom hvordan samfunnet er blitt og hvorfor så mange velger å ta sitt eget liv, skriver Jan Skogheim.  Foto: Linda Pedersen

debatt

Ari Behns tragiske bortgang 1. juledag har preget, og kommer sannsynligvis til å prege, nyhetsbildet i lang tid fremover.

Ari Behn ble først en offentlig person i mars 2001 da det ble kjent at han var blitt sammen med prinsesse Märtha Louise. Da fikk hans novellesamling fra 1999, «Trist som faen», en renesanse og solgte i over 100.000 eksemplarer. «Trist som faen» hadde som gjennomgangstema unge mennesker som prøvde å finne sin plass i en komplisert tilværelse. Ikke ulik den tilværelsen sikkert Behn følte seg som en del av som medlem av vår kongelige familie.

I etterkant av Behns tragiske bortgang har en rekke kjente mennesker, fra deg og nedover, snakket varmt om viktigheten av en god psykisk helse. I sin nyttårstale sa du at 674 personer valgte å ta sitt eget liv i 2018. Særlig unge jenter. Med respekt å melde, Solberg; Det tallet er nok dessverre mye høyere! Det hjelper ikke at du og regjeringen vil ta initiativ til å sette ned et utvalg som skal kartlegge årsakene. Det som kreves er handling! Det er nemlig «din vakt»!

Du trenger ikke sette ned et utvalg for å finne årsakene for deretter å vurdere tiltak. Det trenger du ikke. Du trenger ingen eksperter. Det du trenger er å lytte. Lytte til de pårørende som hver dag går med redselen for at deres skal ta sitt eget liv. Snakk med helsesøstrene i skolen. Snakk med helsearbeiderne og sykepleierne i kommunene som føler de ikke blir hørt når de melder dette videre til fastlege eller legevakt.

Snakk med legene som ikke blir hørt når de ønsker å legge noen inn til observasjon eller behandling i sykehus. Snakk med legene på sykehusene som ikke har plass til å ta imot flere. Hverken til observasjon eller behandling. Snakk med de «på gulvet» som hver dag blir tvunget til å stå i dette dilemmaet. Snakk med de som står i det! På «din vakt», Erna Solberg! Snakk med dem! Forresten; Det du glemte å si i nyttårstalen din var at nesten halvparten av disse 674 allerede var under behandling, hadde fått behandling eller ventet på behandling i psykiatrien.

Det kan ikke være så vanskelig å sette seg inn i hvordan mange, særlig unge, har det når en ser hvordan samfunnet har utviklet seg. Spesielt med tanke på at du selv påpekte i din tale at det var like mange årsaker til selvmord som selve handlingen. Det er nemlig ikke for ingenting at dagens unge kalles «generasjon prestasjon». Kravene til at de skal være perfekte, både innvendig og utvendig, er for store.

Kravene til at de skal prestere både i jobbmessig, utdannelsesmessig og sosialt, likeså. Og så lurer du på årsakene? En annen etter hvert voksende årsak er ensomhet. Og dette gjelder ikke bare unge. Også eldre er i økende grad ensomme. Og i likhet med unge velger også noen av dem å ta sitt eget liv. Synes du det er rart slik samfunnet er blitt?

Kjære Erna Solberg; Det er trist som faen at mange stortingspolitikere ikke skjønner sammenhengen mellom hvordan samfunnet er blitt og hvorfor så mange velger å ta sitt eget liv. Det er trist som faen at pårørende og helsepersonell møter veggen i møtet med systemet og manglende kapasitet innenfor psykiatrien. Det er trist som faen at ikke kommunene og bydelene settes i stand til å håndtere følgene av ulike regjeringers politikk. Og det er trist som faen at dere skylder på hverandre i stedet for å handle.

Du brukte mye av tiden i din nyttårstale til å snakke om bærekraft. Men, kjære Erna Solberg og dere andre på Stortinget; Det er ikke bærekraftig at så mange mennesker i rike Norge ikke ser annen utvei enn å avslutte livet. Det er ikke bærekraftig å sultefore kommuner og fylker slik at de ikke kan forebygge selvmord. Kort sagt; Politikken dere fører er ikke bærekraftig når det gjelder å forebygge selvmord. Og det er trist som faen!