«Finnsnes Forum og Finnsnes i Fest»

TAP: - Det som ingen trenger å tvile på er hvis et oppbud gjennomføres så er pengene tapt for all fremtid, skriver Frank Benrtzen. Bildet er fra fjorårets Finnsnes i Fest.   Foto: Stine Aarvik

debatt

Dessverre så har undertegnede vært fraværende noen uker og har derfor ikke kunnet engasjere meg i årsmøte og diskusjoner rundt hva som bør skje med Finnsnes Forum og arrangementet Finnsnes i Fest. Derfor tyr jeg nå til et leserinnlegg omkring saken.

Det tas utgangspunkt i at de fleste har fått med seg drift og økonomisk utvikling i FF generelt og FiF spesielt. Den økonomiske situasjonen for disse er meget dyster lesning. At det over flere år har vært økonomisk vanskjøtsel som har endt opp i et akkumulert underskudd på vel 2,5 millioner kroner pt, er nok kjent for de fleste. Flere har også ytret seg i denne sammenheng og til dels hard kritikk har blitt servert.

Det er vel ikke særlig tvil om at de som har styrt, og derfor også har ansvaret, ikke har hatt nødvendig kompetanse og nødvendig respekt for alle de leverandører som ligger an til å tape mange penger. Faktum er, når en leser tallene, at lønn til noen få personer som har gjort en jobb (?) som overhodet ikke står i stil til den lønnsavregning de har bevilget seg, ei heller kan forsvares ut i fra den drift som har vært, er betalt av lokale leverandører. En kan jo for eksempel spørre seg om hvordan avtaler om lønn er blitt gjort? Finnes det styrevedtak på dette, eller har bukken bare bevilget seg den havresekken han/hun mener er fortjent. NB! På andres bekostning!

Også det faktum at det har vært lite informasjon, manglende regnskap, manglende åpenhet og til tider helt håpløst å få tak i ansvarlige personer. Disse mangler har jo ført til sviktende tillit og enda flere kritiske røster. Strutsen er som kjent ikke den smarteste i dyreriket. Noe som har resultert i dårlig renome og som følge av det problematisk å få med seg næringslivet i en felles satsning.

I midten av desember ble da endelig et årsmøte avholdt, et møte jeg dessverre ikke hadde anledning til delta på. Her var det tydelig at flere hadde gått sammen og kommet til en konklusjon om at oppbud må begjæres. Noe som var tydelig da uttalelsene var nøye koordinert på møtet. I dette tilfelle med den følgen at flere lokale leverandører ville måtte ta et økonomisk tap. For noen av disse er tapene meget betydelig.

Bakgrunnen for vedtaket, noen få stemte imot eller blankt, var at det ikke ville være forsvarlig å drifte videre da en antar at opparbeidet gjeld ikke vil være mulig å betale tilbake. La oss først drodle litt rundt en slik påstand. Alle leverandører, som gjennom dette vedtaket, hvis det blir stående, blir tvunget til å ta et tap, alt fra noen tusenlapper til flere hundre tusen. De aller fleste er lokal og vil høyst sannsynlig være aktuell til å levere varer og tjeneste til fremtidige arrangement. I tillegg ideelle organisasjoner som for eksempel Røde Kors.

Kjenn litt på denne sannhetserkjennelsen, «du må bare ta et tap på 10.000-100.000 kroner så kommer vi tilbake neste år og håper at du er med da!» Dette er fakta-beskrivelsen. Sett deg i situasjonen at det er dine hardt opparbeidede og opptjente kroner, hvordan ville du reagere? For meg blir det svært respektløst og viser en total mangel på forståelse for alle de lokale leverandører som har vært med i håp om å skape noe på Finnsnes.

Så til vedtaket om oppbudsbegjæring. Finnes det alternativer? Når denne tankerekka skal gjennomgås er det svært viktig å erkjenne at det er to meget forskjellige tankesett som gjennomføres avhengig av om det er dine egne eller andres penger som skal vurderes.

I denne behandlingen er det ingen tvil; de som står bak vedtaket er ene og alene de som ikke har satset noen av sine egne kroner, men kun «leker» seg med andres penger. Vanskelig er det også å forstå at banken til flere av disse leverandører heller ikke evner å se hva som vil kunne være best for deres kunder. Hva kan så et forslag til løsning her være, eller er pengene «defacto» tapt?

Er det mulig for de kreditorer som finnes i dag og få igjen sine penger? Om det skulle være mulig vil jo være avhengig av fremtidige arrangement. Det som ingen trenger å tvile på er hvis et oppbud gjennomføres så er pengene tapt for all fremtid.

Kreditorene har derfor alt å tape på at oppbud gjennomføres, og ditto, alt å tjene på å gå videre med arrangementet Finnsnes i Fest. Et interessant faktum her er hvis en ser på tallene så er det faktisk slik at uten en lønnskostnad på 1-1,2 millioner i Finnsnes Forum pr år over de siste tre år, så ville økonomien være sunn og god. Jeg kan med hånden på hjertet si følgende; Ei lønn på èn million + er ikke nødvendig for å gjennomføre Finnsnes i Fest. Noter da at jeg vet hva som kreves, selv satt jeg fem år som styreleder i dette arrangementet. Men, vil noen hevde, det var jo lønn til de som driftet Finnsnes Forum, javel, og hva har de levert? Min konklusjon er derfor følgende:

1. De som har jobbet med dette arrangementet de siste to-tre år, i hvertfall, kan nå jobbe gratis slik at kreditorer kan få pengene sine tilbake, i hvertfall en del.

2. Kreditorer stiller sitt tilgodehavende på vent, overtar arrangementet FiF, og gjennom fremtidig drift kan få tilbake sine penger.

Alternativ 2 vil bety at foreningen ikke er insolvent, ergo, grunnlaget for oppbudsbegjæring faller bort. Skulle det ikke være fair, dersom det er ønskelig fra kreditorers side, at de kan få denne muligheten om de ønsker det?

Undertegnede er også kreditor, dog en liten en, og har aldri hatt sansen for å ta økonomiske tap, uavhengig av hvor vanskelig det tilsynelatende ser ut.Skal vi ha et aktivt og godt næringsliv så må vi ta vare på de vi har, det har vel sjeldent vært lønnsomt å behandle dem med mangel på respekt.