«Vi skal ha mer åpenhet om det som skjer på sykehjemmene»

eldreomsorg

FOR LITE: Vi vet mye om det som foregår på sykehusene. Vi vet mye om kvaliteten på skolene der barna våre går, både om resultater og om skolemiljøet. Men vi vet altfor lite om det som skjer på sykehjemmene der vi har foreldrene våre.  Foto: Paul Sigve Amundsen

debatt

Vi vet mye om det som foregår på sykehusene. Vi vet mye om kvaliteten på skolene der barna våre går, både om resultater og om skolemiljøet. Men vi vet altfor lite om det som skjer på sykehjemmene der vi har foreldrene våre.

Aftenposten har gjort en veldig god kartlegging av avvikene på norske sykehjem og vist at både ansatte og beboere opplever å bli utsatt for vold og uønskede hendelser av andre beboere.

Det er vondt for pårørende, både for dem som har en far eller mor som utøver vold og for dem som har en kjær som utsettes for vold. Det er vondt for ansatte som noen ganger gruer seg til å gå på jobb. Det er vondt for den som utsettes for vold og for den som på grunn av sykdom utagerer.

Folkebladet skriver 3. desember at jeg må sørge for en systematisk rapportering og kartlegging, slik at voldshendelsene kan inngå i en grundig læringsprosess i helse- og omsorgstjenesten. Det vil jeg gjøre.

Derfor ber jeg nå Helsedirektoratet kartlegge voldsepisoder på sykehjem. Vi er også i gang med å se på muligheten for å bryte ned kvalitetsindikatorene på sykehjemsnivå, og utarbeide flere indikatorer. Dette vil kunne si oss om beboerne får legemiddelgjennomgang på sykehjemmet, eller om det er mange beboere som er underernært, for å nevne noen eksempler. Det vil også gi oss mer kunnskap om hvilke områder sykehjem må ha en økt innsats, og er viktig i kvalitetsforbedringsarbeidet for de enkelte sykehjemmene. Det kan bidra til større åpenhet og kunnskap om statusen i eldreomsorgen.

Jeg besøkte tidligere i år Bamble helsehus i Telemark som hadde utfordringer med vold og uønskede hendelser på skjermet avdeling. De brukte masse medisiner og hadde utfordringer med utagering og vold. Så bestemte ledelsen seg for å ta grep. De gjennomgikk legemiddelbruken til pasientene, økte bemanningen, flyttet beboere med denne utfordringen til samme avdeling, og satset på kompetanseheving. De la om måten å jobbe på. Ansatte tok med seg beboerne ut på tur og aktiviteter.

Prosjektet resulterte i lavere sykefravær og redusert bruk av behovsmedisiner med opptil 80 prosent. Mange færre alvorlige avvik og mindre uro og utagering hos pasientene. De ansatte føler seg tryggere og mer fornøyde, sammen med beboerne og pårørende.

Dette kan andre lære av. For å forebygge vold på sykehjem, er det også helt avgjørende med godt lederskap. I kommunen og på det enkelte sykehjem. For å styrke lederkompetansen har vi økt bevilgningen til lederutdanningen for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kompetanse hos ansatte er også viktig for å forebygge, avdekke og følge opp eldre som har blitt utsatt for vold og overgrep. Vi bruker derfor over 1,5 milliarder på Kompetanseløft 2020, som sørger for at ansatte i helse- og omsorgstjenesten får styrket sin kompetanse på blant annet vold og overgrep.

Velferdsteknologi kan også hjelpe oss. Jeg har besøkt sykehjem der beboerne har armbånd som gjør at de bare kommer inn på sitt eget rom. Da unngår du at noen går inn på rom etter rom og forstyrrer dem som bor der, går inn i skapene deres eller kommer med uønskede tilnærmelser.

Det må være åpenhet om avvik, og ingen må være redde for å melde avvik. La meg være helt klar: Å melde avvik er en styrke og noe vi må gjøre for å kunne lære av feil. Vi vil se på om vi skal standardisere avvikssystemet slik at alle kommuner følger samme mal. Vi skal jobbe med å finne gode virkemidler og samarbeide tett med kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen i Norge. Fylkesmannen vil få i oppdrag å se hvordan kommunene følger opp avvik og hvilke kommuner som gjør dette på en god måte, som andre kan lære av.

Det finnes ingen raske og enkle løsninger for å unngå vold og uønskede hendelser ved sykehjem. Å få vite mer om kvaliteten på norske sykehjem, er en av de store oppgavene jeg prioriterer.

Vi kan rett og slett ikke leve med at våre eldre utsettes for vold og overgrep når de skal være i trygge hender på sykehjemmet. Vi må også gjøre alt vi kan for å skjerme ansatte på en best mulig måte.