Når regimet presser allmuen

Lenvik rådhus: – Om det er dette regimet som skal gjenspeile seg i nye Senja kommune, så kan jeg ikke gratulere noen med pakten, men heller kondolere.   Foto: Per-Kristian Bratteng

debatt

Helsekjøpsaken har satt Lenvik kommune i et dårlig lys i hele landet. Kommunal Rapport hadde landdekkende reportasjer om Lenvik kommunes økonomiske ukultur. Resultatet var at rådmannen, eller rettere sagt rådkvinnen ble politianmeldt og senere forlot stillingen som kommuneadministrasjonens øverste leder. Rapporten fra kommunens eget kontrollutvalg, rapporten fra KomRevNord viser til grove overtramp i helsekjøpsaken.

I et svarbrev til KomRevNord sier rådmann Bjørn Fredriksen og kommune advokat Bjørn Stefanussen følgende, «i denne saken har kommunen utført mange lovbrudd». Bare dette tilsier at det ikke bare luktet sur røyk i helsekjøpsaken, men det stinket.

Margrethe Hagerupsen må i aller høyeste grad være en varm potet i øverste etasje i Lenvik rådhus. Avskjeden eller sluttpakken blir ikke utferdiget av rådmann Bjørn Fredriksen som arvet stillingen etter Hagerupsen. Det blir konstituert rådmann (kommunalsjef) Rune Hoholm som må utferdige en avtale som koster skattebetalerne den nette sum av en million kroner. Samtidig som ordfører Geir Inge Sivertsen fortsetter i samme ordelag som da han forsvarte Hagerupsen i helsekjøpsaken. «Etter en helhetlig vurdering er vi kommet frem til en passende sum på en million». Det er med skam å si, en helhetlig vurdering som ikke en gang kommunens høyeste organ, kommunestyret får innsyn i, men blir tvunget til å vedta.

Det å være konspirerende kan i seg selv være en uting, men i denne saken så synes det å ligger en Djevel begravd i detaljene, og det kan være på plass med utidige spørsmål. Hva har Lenvik kommune, eller folkene i sentraladministrasjonen, (da regnes kommunalsjefer, rådmenn og ordførere) på samvittighet når Hagerupsen, eller Hagerupsen advokat kan presse kommunen for en million? Vist ikke så blir kommunen sakssøkt. Så vidt jeg vet så er det ikke lov å drive med pengeutpressing, uansett om det er for å tie om økonomiske misligheter eller annen umoral.

Om det er dette regimet som skal gjenspeile seg i nye Senja kommune, så kan jeg ikke gratulere noen med pakten, men heller kondolere. Det er vi som folk som har bestemt hvem de folkevalgte skal være. Det er de folkevalgte som har fått lov til å bestemme hvilken godtgjørelse de skal motta for å være våre tjenere. Og da skal vi som velgere forlange at det er oss de skal tjene, og ikke hverandre.