Senja kommune — et hav av muligheter

KOMMUNAL GJELD: – En god del av lånegjelden gjelder VAR- kostnader. Det betyr av brukerne betaler dette tilbake i form av kommunale avgifter, skriver Per-Inge Søreng i Senja KrF.  Foto: Vidar Bjørkli

debatt

Ja, slik er visjonen til nye Senja kommune som er en realitet om kort tid. Det heter videre i visjonen: «Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo og næringskommune.» Og videre «Raus, fremoverlent og bærekraftig.»

Prosjektleder og ny rådmann, Hogne Eidissen, har presentert budsjett for 2020. Et stramt budsjett på 1,5 milliarder kroner. Noen er skeptisk fordi budsjettet er strammere enn forventa. Noe snakker om høy lånegjeld.

Budsjettet rommer likevel mye positivt. Et område jeg har jobba med siste periode i Lenvik er Helse og Omsorg. Dette området har hele veien vært underbudsjettert . Nå har rådmannen tatt konsekvensen av dette og tilført ca 20 millioner mer til budsjettet i forhold til summen av de fire kommunene i 2019. Når det gjelder lånebelastning, så er det ingen nyhet at den er høy.

De fire kommunene har strekt seg langt for å gi gode tilbud til sine innbyggere over tid. Videre er det brukt betydelige midler for å legge tilrette for næringslivet. Senja kommune blir en av Norges største sjømatkommuner. «Et hav av muligheter.» En god del av lånegjelden gjelder VAR- kostnader. Det betyr av brukerne betaler dette tilbake i form av kommunale avgifter.

Det gjelder også i stor grad investeringskostnadene på Klubben. Når det gjelder drift så er det klart at med et budsjett på 1,5 milliarder, er det større muligheter for tilpasninger enn i en kommune med 100 millioner i budsjett.

Etter mitt syn er de største utfordringene fremover Befolkningsutforfringene. Den er bekymringsfull! Men nå legger den nye kommunen alle kluter til for å legge tilrette for næringsutvikling og andre ting som vil skape bolyst. «Senja kommune — et hav av muligheter.»