Kampen fortsetter for Bardufoss:

339-skvadronen stiller alltid opp

UVERDIG: - Å innse faktum er for mange vanskelig å ta innover seg. Det er skremmende, og er ikke nasjonen Norge verdig, skriver Tor Eriksen.   Foto: Jan-Erik Bergstad

debatt

Fra sist lørdag 16. november er en Bell 412 SP fra 339-skvadronen på Bardufoss stasjonert på Høybuktmoen i Finnmark. Her er de fullrigget med høyteknologisk medisinsk utstyr og høyt kvalifisert medisinsk og flyoperativt personell.

Dette for å ivareta folkets trygghet hvis det oppstår akutt og alvorlig sykdom eller skade. Dette i en særdeles kritisk situasjon hva angår beredskap for befolkninga i landsdelen! Miljøet på Bardufoss er bestandig klare til å stille opp. Det viser styrke, selv om miljøet raseres av diverse partier og folk som ikke evner å se hele Norge. Han steike være, dette er bra!

Det er viktig å merke seg at svaret kom to dager etter at Senterpartiet utfordret forsvarsministeren rundt dette, og at han måtte møte i spørretimen på Stortinget for å svare for seg. Nå ble det løsning før dette, da settestatsråd gjorde grep. Dette svaret var ikke gitt, da miljøet på Rygge var negative til forespørselen fra Helse Nord. Det ble derfor jobbet inngående i saken fra politisk hold før det offisielle svaret kom. 339-skvadronen på Bardufoss administreres nå i sin helhet fra Rygge. Vi vet også at politimesteren i Finnmark og det medisinske miljøet har vært usedvanlig tydelige i denne saken.

Som en tilleggsopplysning kan det nevnes at det tar ca. 15 minutter å rigge om en Bell 412 til å rykke ut med politi og/eller spesialsoldater ved en skarp situasjon. En Bell 412 fra 339-skvadronen på Bardufoss er estimert til å koste ca. 15 millioner kroner per år i full beredskap med medisinsk og flyoperativt personell. Det er med andre ord en helt annen prislapp enn modellene regjeringen jobber med, primært med tanke på sivile kapasiteter.

Ukentlig får vi bekreftet viktigheten av 339-skvadronen på Bardufoss. Bare i forrige uke bisto skvadronen på Skøvatnet. I tillegg kommer primæroppdragene knyttet til Forsvaret i nord. Hvor mye de har hatt å gjøre på Rygge, vites ikke, men jeg tviler sterkt på tilsvarende aktivitet som i nord. At ikke beslutningstakerne nå begynner å få hetetokter er merkelig, men å innse faktum er for mange vanskelig å ta innover seg. Det er skremmende, og er ikke nasjonen Norge verdig.

Nå brukes også Rygge til våre nye F-35. Var ikke vedtaket Ørland og Evenes for F-35? Enkelte i Forsvarets toppledelse gjør akkurat som de vil, og ofte passer det godt inn med ønsker til diverse politikere og partier. Bare vent til P-8 blir stasjonert på Rygge! Det kommer nok. Det som nå skjer med Bell 412 til Finnmark er nok et slag for enkelte i miljøet på Østlandet, men det stadfester atter en gang at vi i nord har behov for våre helikoptre på 339-skvadronen på Bardufoss.

Kampen fortsetter, til Dovre faller! Som Oberst Reistad sa; «Nå er det samling i bånn».