Folkehelsefiendlig forskjellsbehandling

Parkering: – Det er ille at de frivillige løypekjørerne i Il Pionér også må betale dyr parkering mens de jobber gratis for folkehelsa i Lenvik (kommende Senja), skriver Reynir Grimsson.  Foto: Privat

debatt

På skammens (parkerings)plass ved Midt-Tromshallen og skiløypene i Finnfjordmarka er det parkeringsavgift mellom 08:00 of 17:00, 8 kroner timen (det samme som å parkere i sentrum av Finnsnes). På Finnsnes er det store plasser med gratisparkering i 45 min. Hvorfor er det ikke «sentrumsparkering» ved Idrettshallene på Finnsnes og på Silsand og i slalåmbakken? De ligger jo mye nærmere sentrum. Det går ikke an å påstå at det er fordi det er privat. Lenvik kommune har jo overtatt det meste av lånene og garanterer for resten, ved begge de sentrumsnære idrettshallene.

Før nyskolen ble bygget i Finnfjordbotn var der en stor grusfotballbane, 100 X 60 meter. Der var det gratis parkeringsplass for over 100 biler. Folk kunne parkere fritt imens de drev sin folkehelsetrening midt på dagen. Nå er den borte, men kommunen har tilrettelagt for parkering rett ved. Det er bare det, at der må man betale for det.

Hvem driver skiløypene i Finnfjordmarka? Hvem reparer og holder vedlike tråkkemaskinene som brukes der? Hvem opparbeider og utbedrer løypenettet der på sommeren? Jo, det er frivillige medlemmer i IL Pionér. De får ingen lønn for den jobben. Det er ille at de frivillige løypekjørerne i Il Pionér også må betale dyr parkering mens de jobber gratis for folkehelsa i Lenvik (kommende Senja). Dette er både ulogisk og urettferdig. Mange tror at Il Pionér eier og tar inn parkeringsavgift fra parkeringsplassen ved hallen. Det medfører altså ikke riktighet, tvert imot. De må også betale for å bruke den.

Hvem bruker disse fantastiske skiløypene gratis? Nei nå tippa du feil. Der er ikke bare frivillige i Il Pionér. De fleste som bruker skiløypene i Finnfjordmarka er Finnsnesfolk, det er folk fra Silsand og til og med Sørreisa. Brukerne på dagtid er de som er utenfor arbeidslivet, uføre og andre som ikke jobber mellom 08 og 17, mange av dem er pensjonister. Dette er pensjonister som holder seg friske slik at de ikke trenger å belaste kommunens helsebudsjett og oppta plasser på sykehjem. Friluftsliv og fysisk aktivitet er kanskje den viktigste faktoren for å forebygge negative konsekvenser av eldrebølgen.

Nå vil noen protestere med at det er masse gratis parkerings ved skolen. De parkeringsplassene er for det første tiltenkt de som jobber ved Senja vg skole, og gjester til skolen. De er dessuten på fylkets grunn og vedlikeholdes og ryddes av skolens budsjett. Skolen har cirka 500 elever og over 100 ansatte, og er den største videregående skolen i Midt Troms. Når andre bruker parkeringsplassene som er tilknyttet skolen, går det ut over de ansatte der. (Det bør kanskje opplyses her at det foreløpig er gratisparkering ved kirkegården inne ved steinbruddet.)

Til ledelsen i Senja kommune: Det er bra at dere legger til rette for folkehelsetiltak ved å holde gratis parkering i tilknytning til idrettsanleggene. Desto mer forunderlig blir det at de anleggene som kanskje er mest brukt av befolkningen på Finnsnes, nemlig løype- og turstinettet i Finnfjordmarka, og Midt-Tromshallen er unntatt dette gode tiltaket. Den store parkeringsplassen i Finnfjordbotn brukes minimalt på dagtid, fordi det koster penger, så å gjøre den gratis vil ikke gi stort tap for kommunekassa. Fjern parkeringsgebyret i Finnfjordbotn, det vil dere tjene inn mangfoldig på helse og sosialbudsjettet på lengre sikt.