Bygging av Nord-Norgebanen:

Å tenke det, ønske det, ville det — men gjøre det...

GRUNNMUR: - Kort sagt er jernbanen grunnmuren i moderne samfunnsutvikling, skriver Hilde Sagland.   Foto: Tore Skadal

Tror Støre at vi lider av kollektiv svekket hukommelse?

debatt

Like etter valgnatta sa Jonas Gahr Støre til NRK at Nord-Norge hadde talt, og at meldinga var mottatt. Det var nærliggende å tro at han sikta til det entydige og sterke kravet om bygging av Nord-Norgebanen, kravet som hadde eksplodert i løpet av sommeren. Men allerede 11. september kunne vi lese i avisa Nordlys om hans fempunktsplan for hvordan Ap skal gjenreise seg i de tre nordligste fylkene:

• Fiskeripolitikk.

• Forsvarspolitikk.

• Desentralisert kunnskapsplan for å sikre høgere utdanning for alle.

• Nye arbeidsplasser basert på naturressursene i nord.

• Infrastruktur der førsteprioriteringa er utbedring av veinettet.

Nødvendig alt sammen, og det skulle bare mangle. Men hvor blei det av Nord-Norgebanen — den utløsende faktoren for at denne fempunktsplanen skal lykkes? Rett nok har disse punktene vært tema i valgkampen, men det som virkelig har fått opp temperaturen i kommentarer, kronikker og leserinnlegg har vært kravet om Nord-Norgebanen.

Folk flest forstår at god fiskeripolitikk vil halte uten miljøvennlig og sikker transport av godene.

Folk flest skjønner at landverts og trygg forsyningssikkerhet gjennom eget land er nødvendig i både krise- og fredstid.

Folk flest veit at høgt utdanna ungdom gjerne flytter dit hvor kommunikasjonene er både lettvinte og miljøvennlige.

Folk flest ser at nye virksomheter alltid blomstrer der jernbanen er ei hovedpulsåre gjennom en region.

Folk flest har erfart at veinettet aldri blir bra uten at jernbanen overtar for trailertransport.

Derfor stiller 80 prosent av folk i nord seg bak kravet om Nord-Norgebanen.

Kort sagt er jernbanen grunnmuren i moderne samfunnsutvikling. Eller sagt med Håvard Rem i si bok Togreiser (2009): «Lakmustesten på om et land eller en sivilisasjon funker, er denne: gpr togene?»

Dette trodde vi Støre hadde forstått da han 14 dager før valget — på overtid riktignok — ville lytte til Nord-Norge, og ville åpne for jernbane i nord (ifølge Nordlys og Fremover). Men to dager etter valget er Nord-Norgebanen fjernet fra agendaen.

Tror Støre at vi lider av kollektiv svekket hukommelse? Vil Støre egentlig snøre av heile Nord-Norge? Eller er hensikten å nærme seg sperregrensen for sitt eget parti?

Om svaret skulle være et klart nei på disse spørsmålene, må bygging av Nord-Norgebanen inn i Ap sitt valgprogram i god tid før Stortingsvalget 2021 — om alle godord skal ha troverdighet.