Helårsåpent på Finnsnes

MANGFOLD: - Et mangfoldig kunst- og kulturtilbud er like viktig for folks trivsel som gode barnehager, grunnskole, eldreomsorg og helsetjenester, skriver Tore Moheim. 

debatt

Kunsthåndverker Ina Gravem Johansen hadde en betimelig og informativ kronikk i Folkebladet 1. august, og tilsvar 6. august. Hun setter søkelyset på manglende interesse for profesjonell kunst hos de folkevalgte og administrasjonen i de fire kommunene som nå slår seg sammen til Senja kommune.

Mye av oppmerksomheten i kommunene dreier seg om barnehage, grunnskole, eldreomsorg og primærhelsetjeneste. Dette er lovpålagte tjenester som kommunene må gjennomføre. Diskusjon og uenighet partier i mellom dreier seg om volum og kvalitet på disse tjenestene. Men noen nytenking er det neppe.

Kunst- og kultursiden har rom for mye nytenkning. Skal Senja kommune bli en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion må det være varierte og gode kunst- og kulturtilbud for innbyggerne, hele året. Det øker bolysten i kommunen, bidrar til at flere mennesker blir boende og nye flytter til. Også folk med høyere utdanning, som er en mangel i Senja kommune. Et mangfoldig kunst- og kulturtilbud er like viktig for folks trivsel som gode barnehager, grunnskole, eldreomsorg og helsetjenester.

Jeg besøkte Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø i sommer. En staselig institusjon i tre etasjer med flotte utstillinger, driftskostnader finansiert av staten og Tromsø kommune som stor eier. Det er ikke realistisk å forvente at staten skal finansiere kunstvirksomt i Senja kommune, på kort sikt. Vi må først ha noe å vise fram. Men kommunen derimot... Det er en selvfølge at størstedelen av driften av profesjonell kunst- og kulturvirksomhet betales av Senja kommune. Harstad og Tromsø har et mangfoldig kunst- og kulturliv, takket være betydelig økonomisk støtte fra kommunene.

Nå er tiden inne for Senja kommune å sette kunst og kultur på dagsorden. Med dette mener jeg først og fremst den profesjonelle, permanente virksomheten. Men ikke alt på en gang. Vi må jo starte et sted: Senja kommunestyre bes i budsjettarbeidet for 2020 vedta utredning av etablering av et permanent galleri for bildende kunst på Finnsnes. Det må ansettes en kurator for galleriet, og en person med god kunstkompetanse sentralt i rådmannens stab.

Det er mange flinke kunstnere i Senja kommune. Det viste utstillingen Senja Pop-Up under Finnsnes i Fest-uken. Det blir ikke noe problem å fylle galleriet med kunst av høy kvalitet (en fortsettelse av Art Senja Galleri). Budsjettrammen for Senja kommune er rundt 1,6 milliarder kroner i 2020. Så det nytter ikke å komme med at «...vi har ikke penger».

Jeg støtter Herbjørg Valvågs ytring i Folkebladet 30. juli om viktigheten av lokalt initiativ til diverse kulturarrangementer, og kulturliv generelt, rundt om i Senja kommune. Dette er viktige bidrag til fellesskapet og et dynamisk kulturliv i lokalsamfunnene. Det varer imidlertid ofte bare én helg eller én uke. Så er det ett år neste gang. Vel og bra! Men innbyggerne i Senja kommune trenger også profesjonell, estetisk kunst som er tilgjengelig hele året.

Til de folkevalgte: La oss etablere et profesjonelt, permanent og helårsåpent galleri for bildene kunst i Senja kommune. Det er kommunens soleklare ansvar å sørge for at det skjer. Galleriet vil bli en berikelse for innbyggere, kunstnere og tilreisende. Og en ting til…! Jeg gleder meg også til å ta i bruk et nytt kulturhus med bibliotek. Snarest mulig. Heia Senja kommune!