Kommunevalget i Bardu:

Barnehager og grendeskoler skal utvikles

Kort vei: - Vi har fem barnehager, tre barneskoler og en ungdomsskole. Strukturen gjør at de fleste barna i Bardu opplever å ha forholdsvis kort vei til skole og barnehage, skriver Ragni Stenvold. Bildet er fra Fredly skole i 2010.   Foto: Merete L. Borgersen

Alt dette bidrar til at det blir enda mer attraktivt å bo i hele Bardu

Ragni Stenvold

SKRIBENT: Ragni Stenvold 

debatt

Et godt skole- og barnehagetilbud i en hvilken som helst kommune, er svært viktig for de fleste innbyggerne, og det kan være helt avgjørende for å få nye tilflyttere. Dette gjelder også i Bardu.

Her har vi fem barnehager, tre barneskoler og en ungdomsskole. Strukturen gjør at de fleste barna i Bardu opplever å ha forholdsvis kort vei til skole og barnehage i sitt nærmiljø. Det er heller ikke alt for store klasser på barnetrinnet. Dette har mye å si for samhold, trivsel og bolyst i hele kommunen.

I tillegg har politikerne i bestemt at det skal bli enda bedre å bo i Bardu — det skal bygges en ny barneskole og en ny ungdomsskole på Setermoen. Dette er kjempefint for alle som går på skole på Setermoen, og på høy tid for gamle, «slitne» skolebygg.

Jeg vil bare gjøre folk oppmerksomme på at partiene har noe ulikt syn på veien videre for skolene. Bardu Høyre vil legge ned grendeskolene og samle alle skolebarna i den nye barneskolen på Setermoen. Dette sier Høyres ordførerkandidat Regina Alexandrova klart og tydelig i Nye Troms 24.08.19. Dette ligger også i valgprogrammet deres. Høyre er ærlig og fronter heldigvis sentraliseringssynet sitt før valget.

I Fremskrittspartiet sitt valgprogram står det at de vil opprettholde grendebarnehagene og SFO.

Hva med skolene? I Venstre sitt program står det ikke noe spesielt om dette temaet, men historien tilsier at de støtter grendeskolene og grendebarnehagene.

Arbeiderpartiet er utydelig. Ordførerkandidat Berit Sandnes Wikstøl sier i et flyveblad (vedlagt valgprogrammet) at Bardu Arbeiderparti ikke går til valg på skolestruktur. Da er det litt merkelig at det ikke står nevnt med ett ord om skolestruktur i valgprogrammet deres for 2019-2023. Der står det kun at de garanterer for bygging av en ny barne- og ungdomsskole på Setermoen. Grendeskolene er ikke nevnt.

Derimot var Arbeiderpartiet veldig tydelig i forrige periode da de hadde flertall i kommunestyret i Bardu: De la «glatt» ned Fredly barnehage i Salangsdalen, som var det eneste offentlige tilbudet vi hadde igjen i bygda etter at skolen ble lagt ned. De la ned barnehagen i et budsjettforslag, uten at innbyggerne her fikk være med i en redelig prosess forut.

Hvis noe skal legges ned, bør de berørte bli involvert, og ei skikkelig konsekvensutredning må foreligge. Arbeiderpartiet ville også legge ned Øvre Bardu skole i forrige periode. Hva kan skje med grendeskolene hvis Arbeiderpartiet får makta igjen? Dette kan være greit å ha i minne når valget skal tas på mandag 9. september.

Til slutt vil jeg nevne at Senterpartiet sitt partiprogram er krystallklart: Bardu Senterparti vil videreutvikle dagens barnehager og grendeskoler. De er også for et nytt skolebygg på Setermoen med SFO og kulturskole. Alt dette bidrar til at det blir enda mer attraktivt å bo i hele Bardu.