Bredt forsvarsforlik og forsvarsministeren:

«God dag mann, økseskaft»-svar

SANG: - Når så statsråden fortsatt i september 2019 «synger den samme gamle visa», at Hæren skal styrkes gjennom å mekanisere 2. bataljon og dernest at bataljonen og dens støtteavdelinger skal legges i møllposen, så er dette ikke annet enn oppsiktsvekkende mangel på systemforståelse! skriver Pål B. Nygaard.  Foto: Espen Bless Stenberg

Den suppa du serverer befolkningen, gjennom dine leserbrev er dessverre det motsatte!

PÅL B. NYGAARD
debatt

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen skriver debattinnlegg i nordnorske aviser, der han går i rette med leder av utenriks- og Forsvarskomiteen, Annikken Huitfeldt.

Her messer statsråden fortsatt om moderniseringen av landmakten gjennom å mekanisere 2. bataljonen, samt å legge denne i møllposen. Reservister skal kalles inn når bataljonen skal øves og eventuelt settes på krigsfot. Statsråden skriver i sitt innlegg at: «Regjeringen vil gjøre om 2. bataljonen fra lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell. Brigade Nord vil da få tre mekaniserte manøverbataljoner som gir økt operativ fleksibilitet»!

Forsvarssjefen oversendte et omfattende dokument til Forsvarsdepartementet i 2018: «Plan for videreutvikling av landmakten». (dette er operasjonaliseringen for å kunne levere iht. gitte oppdrag og samtidig oppfylle Stortingsprop 2 S — landmaktsproposisjonen. Hovedkonklusjonene i dette dokumentet har blitt offentliggjort og er kort oppsummert: 2. bataljonen kan ikke omvæpnes fra lett infanteriavdeling til mekanisert struktur før Hæren tilføres et betydelig antall pansrede plattformer. (Hæren har nå kun plattformer til våre to mekaniserte kampbataljoner). Dernest videreføring av 2.bataljon som stående avdeling er en forutsetning for at Hæren skal kunne løse sine internasjonale oppdrag, bygge opp fag og rekruttutdanning Porsangmoen, samt bygge opp kavaleribataljonen på Porsangmoen.

Statsråden skyver stadig Forsvarssjefen foran seg når han skal ha alibi for sine politiske «fagmilitære» krumspring. I tilfellet 2. bataljon er statsråden på total kollisjonskurs med samme forsvarssjef og de innspillene hærsjefen har gitt i ovennevnte problemstilling. Forsvarsministeren evner dessverre ikke gjennom sine politiske fabuleringer, å se sammenhengen der 2. bataljon oppsatt, er en avgjørende bidragsyter til at landmaktens leveranser skal svive rundt. 2. bataljon oppsatt inngår som en svært viktig del av Hærens produksjon av vernepliktige, spesialister, befal og offiserer. En produksjon som Hæren internt er avhengig av for å løse sine oppdrag hjemme og ute i internasjonale operasjoner, samt som leverandør til HVs styrkestruktur.

Med tre mekaniserte bataljoner der 2. bataljon-systemet skal være basert på reservister og Telemarkbataljonen er fullvervet, så står man tilbake med Panserbataljonen som skal forsyne disse to kampbataljonene samt kavaleribataljonen i Porsanger med befal, spesialister og mannskaper. Dette regnestykket går ikke opp!

Når så statsråden fortsatt i september 2019 «synger den samme gamle visa», at Hæren skal styrkes gjennom å mekanisere 2. bataljon og dernest at bataljonen og dens støtteavdelinger skal legges i møllposen, så er dette ikke annet enn oppsiktsvekkende mangel på systemforståelse!

NOF er positiv til bruk av reservister og kadre-oppsetninger slik Hæren har skaffet seg volum i etterkrigstiden. Dette verktøyet bør inngå i oppbyggingen av en brigade nr to i sør. Statsråd; En slik tilnærming vil gi reell styrking av landmakten. Den suppa du serverer befolkningen, gjennom dine leserbrev er dessverre det motsatte!