Kortsiktig profitt på bekostning av miljø og framtid?

Rød og grønn politikk hører sammen

KRONIKK

KLIMAMÅL: – Skaland-grafitten er nyttig for el-biler og for utviklinga av både el-båter og el-fly. At bedriften følger arbeidslivsavtaler og har bevissthet om miljø, er viktig og avgjørende for ansatte, lokalsamfunn og klimamå, skriver Herbjørg Valvåg.  Foto: Rune Ottarsen

I Senja kommune kommer vi til å stå overfor valg som er røde og grønne

Herbjørg Valvåg
debatt
Vi i Senja SV bruker valgkampen til å besøke lokalsamfunn, bedrifter og organisasjoner. Slik forbereder vi oss til viktig politisk arbeid i Senja kommunestyre. For SV er rød og grønn politikk fletta sammen. Valget om noen dager handler om vi vil la pengeinteressene styre, eller om vi skal styre pengeinteressene. Og det handler om klimaet vårt, om natur og mennesker, og om noen skal få lov til å være grådige og hente kortsiktig profitt på bekostning av miljø og framtid.

Perspektivet på rettferdig fordeling og klimakrise/miljø har SV hatt med seg rundt i valgkampen, og jeg nevner her noen eksempler:

• Besøket på Joker, Skaland, og samtale med eierne sa oss at butikken er en del av hjertet i ethvert lokalsamfunn. Uten den står de andre viktige hjertefunksjonene, enten det er skole, barnehage, sykehjem og bedrifter, i fare og kan forsvinne. Blir butikken borte, må folk kjøre langt med bil, i verste fall flytter de.

• Skaland Graphite har 35 ansatte og produserer ca 9.000 tonn grafitt per år. Grafitt regnes nå som et grønt mineral, for det brukes blant annet til oppladbare batterier. Skaland-grafitten er nyttig for el-biler og for utviklinga av både el-båter og el-fly. At bedriften følger arbeidslivsavtaler og har bevissthet om miljø, er viktig og avgjørende for ansatte, lokalsamfunn og klimamål.

• I Gryllefjord hadde vi flere gode samtaler om fiskerinæringas betydning for bygda. Vi så nærmere på hvordan antallet fiskere og båter har gått sterkt tilbake de siste 40-50 årene. Det er dramatisk og en følge av feilslått fiskeripolitikk. Jeg føler sterk uro for Gryllefjord. Fint er det at Torsken kommunestyre har vedtatt at det skal bygges ny skole. Men hva skjer på kommunehuset? Tømmes det for arbeidsplasser, dette til tross for at det er avtalt at kommuneansatte skal ha kontor der i fortsettelsen? Den samme frykten for brudd med intensjonsavtalen av 2017 har vi registrert på Skaland og i Vangsvika. Skjer dette, lar man sentraliseringas lov virke og ideen om utvikling av småsamfunnene i Senja kommune falle!

• Denne sommeren har vi hatt rekordbesøk av turister i det som skal bli Senja kommune. Men hva slags mål setter vi for reiselivsnæringa hos oss og hvordan tar vi imot og legger til rette for besøkende? Friluftsråd, nasjonalparkstyre og frivillige viser bokstavelig talt vei ved å ordne stier, rasteplasser, enkel overnatting og toaletter. Sistnevnte er for øvrig mangelvare for størstedelen av kommunen vår. SV-gruppa var på besøk i bygda Torsken, med Brith Sørensen som veiviser og forteller. Da fikk vi snakka om hvor viktig det er at reiselivet styres ut fra forståelsen av bærekraft. Det skal være både grønt, lønnsomt og rettferdig. Det betyr for eksempel nei til cruiseskip og ja til at reiselivet byr på opplevelser som tar hensyn til miljø og klima. Stillhet og ro, storm og uvær lar seg selge.

• På vekstbedriften Mitra kom det fram at de hadde stilt seg positiv til å gå inn i et «Senja parkvesen» og ta oppgaver som å tømme avfallsdunker, vaske toaletter etc. Det samme hørte vi på Senja Avfall. De har sagt seg villige til å ta ansvar i planlegging og oppsetting av avfallssystem langs veier og på rasteplasser, samt å gjøre mer av det de allerede bidrar med: Ordninger for å samle avfall som havner utenfor innsamlingssystemene. På begge stedene snakker man om treghet og byråkratisk tilnærming hos dem som leder an i arbeidet. Hallo, kommuner og vegvesen! Slik kan vi ikke ha det! Få fram planer og løsninger for dette!

• Mitra eies av Senja-kommunene og Sørreisa i fellesskap. Bedriften har nå 71 varig tilrettelagte arbeidsplasser og 25 plasser for arbeidsforberedende trening, samt fem lærekandidater. Tallet på tilretteleggere og ledere er 36. Det er aktivitet i alle fem eierkommunene. For oss i SV er det lett å slutte seg til Mitras verdier for dem som trenger ekstra tilpassing for arbeidslivet, nemlig mestring, glede, vekst!

• Senja Avfall eies av ni kommuner i Midt-Troms, blant annet de fire Senja-kommunene. Bedriften står allerede nå for en merkbar miljøinnsats i regionen, både ved innhenting og sortering/gjenvinning av avfall og produksjon av energi fra forbrenningsanlegget. Senja Avfall følger opp både klimautfordringene og en sunn fordelingspolitikk. Husholdningene betaler samme gebyr i hele regionen for at de grønne bilene tømmer to dunker med avfall annenhver uke, altså er dette ei solidarisk ordning med likhet for Tennskjær, Flakstadvåg og Finnfjordbotn.

I Senja kommune kommer vi til å stå overfor valg som er røde og grønne, om fordeling og klima. I SV mener vi at begge er viktige, og de henger nøye sammen. Det er derfor vi er for de mange — ikke for de få. Godt valg!