Fraflytting og synkende folkemengde:

Politikere som motarbeider

KRONIKK

SP-SPØRSMÅL: – Spørsmålet mitt går til Senterpartiet som har stemt for de vedtakene som er gjort, men som er mot all sentralisering. Hva sier det partiet om detaljhandel på Andslimoen (bildet)? spør Kaj Hugo Hansen.  Foto: Jan-Erik Bergstad

Nettopp derfor er Andslimoen den rette arena for å stoppe handelslekkasjene til Finnsnes

Kaj Hugo Hansen
debatt
Dessverre er det blitt slik at mange kommuner opplever synkende folkemengde, både på grunn av negativt fødselsoverskudd og generell fraflytting. Begge disse områdene kan vi gjøre noe med.

Det første er noe vi som innbyggere kan gjøre noe med uten at jeg her skal komme med en oppskrift. Det andre er politikernes jobb, og da blir det straks verre. Når politikerne med Høyre og Arbeiderpartiet fastholder at de avviser etableringer av næringsliv utenom sentrum i Målselv kommune så er det noe vi bør huske når valget skal gjøres — og vi så nettopp bilde i avisene som viste enigheten mellom de to toppene i Målselv kommune.

Strategisk Næringsplan for Målselv kommune ble vedtatt i 2005, for 14 år siden! Og rullert videre frem til 2016 og i den forbindelse skrev ordføreren blant annet:

«En viktig faktor som i stor grad påvirker om man lykkes eller ei med næringsarbeidet, og om det blir videreutvikling og økt bosetting, er våre holdninger. Det er viktig å skape positivitet og godt omdømme rundt et sted og i forbindelse med lokalt næringsliv for at det skal utvikle seg ytterligere. Et «viktig stikkord er da positiv samhandling mellom kommunen, næringslivet og «ndre offentlige virksomheter og virkemiddelapparat.»

Slik sett gode formuleringer for en ny handlingsplan. Men det har jo ikke blitt slik. Det vi har sett etter hvert er at ordføreren og politikerne motarbeider seg selv og skaper liten investeringslyst fordi de låser seg fast gjennom det såkalte Stedsutviklingsprogrammet. I stedet for et styrket sentrum opplever vi at bedrifter nedlegges og tomme lokaler står igjen. Politikerne er like handlingslammet når bedrifter legges ned som når det skal etableres nye.

Det blir vanskelig å forstå Arild Braathens (Målselv Ap) påstand om at sentrum skal fylles opp før det blir aktuelt med etableringer på Andslimoen. Braathen sammenligner sentrumsetableringen i Alta med det som skjer her, men det er en ganske håpløs sammenligning for de som har sett Alta City og utviklingen der. Når sportsbutikken i sentrum legges ned så fører det ganske sikkert til at butikken på Andslimoen får økt omsetning. Og det er jo en butikk som etter kommunens planer ikke skulle vært der.

Dette blir vanskelig å forstå. Det er laget gode handlingsplaner i kommunen og intensjonene er vel gode, men når man ikke lykkes med handlingsplaner som gjelder og ordføreren ikke lykkes med sine ord, må det være rom for endringer, og i næringslivsarbeidet står det jo også blant annet at kommunen har gitt innspill i forbindelse med fylkesplanen om at man ikke skal definere faste regionsenter — men la utviklingen skje der aktørene ønsker å etablere seg. Og dette må gjenspeile seg lokalt. Legge til rette for, og motivere bedrifter til å etablere seg hvor de måtte ønske i kommunen.

Den forrige undersøkelsen gjort av Norconsult konkluderte med Andselv som det sentrale handelssted i kommunen, og det er jo klart at en forskyvning av handelsvarer til andre områder vil svekke virksomheten på Andselv. Men også andre forhold har betydning. At Finnsnes har en sterk posisjon i regionen har betydning for handelsutviklingen i Målselv, og nettopp derfor er Andslimoen den rette arena for å stoppe handelslekkasjene til Finnsnes. Tenk om Coop i sin tid hadde fått godkjent sine planer om et kombinert varehus på Andslimoen.

Men så må jeg spørre: Hva kommer det til å koste kommunen å holde på sentrumsalternativet når bedrifter ønsker å etablere seg der det passer? Kommunen har fått konkrete innspill på virksomhet som medfører økte arbeidsplasser, men har valgt å takke nei. Og er dette årsaken til at vi nå har en negativ befolkningsvekst? Og er det årsaken til at vi har eiendomsskatt?

Jeg har registrert at Høyre og Arbeiderpartiet har sagt hva de mener om handelsvirksomheten i kommunen. Men spørsmålet mitt går til Senterpartiet som har stemt for de vedtakene som er gjort, men som er mot all sentralisering. Hva sier det partiet om detaljhandel på Andslimoen? Senterpartiet scorer stort på sitt populistiske program, blant annet at de skal oppløse sammenslåingen av Troms og Finnmark. Men de forteller ikke hvordan de skal gjøre det og de må jo også komme i posisjon ved å bli et betydelig parti ved stortingsvalget om to år.

Det nye fylket er en realitet fra 1.1.2020. Det er allerede gjort flere forberedelser for å møte de nye utfordringene. Det er blant annet tilsatt en fylkesmann. Nye arbeidsplasser vil bli etablert, kontrakter vi bli skrevet og mennesker vil flytte til, og bosette seg rundt om der arbeidsplasser på grunn av det nye Troms og Finnmark blir etablert. Vi vil kanskje få nye forvaltningsområder. Organisasjoner og kommuner vil finne nye samarbeidsformer på mange områder.

Når Senterpartiet gå til valg på å skille Troms og Finnmark så sier de ingenting om hvordan de skal gjøre det. Hva skal skje med alle de som er ansatt, mange i sentrale roller i det nye storfylket og familier som er tilflyttet, og hva skal skje med kontrakter som er skrevet og samarbeidsavtaler som er gjort? Hvem skal unngjelde dersom Senterpartiet får viljen sin?

Lytt til Arbeiderpartiets 1. kandidat til det nye Troms og Finnmark: Vi skal ikke gi oss! Vi skal kjempe for fylket og vi skal bli hørt. Vi skal legge nasjonale premisser og vi skal ikke stå med lua i handa men bli et kraftsentrum i nord. Hørte dere i Senterpartiet?