Politikerne må være tydelige på hva de ønsker:

Lians — et problem i mulighetslandet?

KRONIKK

SOLID: – Vi på Lians ber om mulighet til utvikling for å fortsatt være en solid og trygg arbeidsplass i Målselv, skriver Hege Lian.   Foto: Jan-Erik Bergstad

I flere tiår har Målselv hatt en dragkamp mellom forskjellige sentrum i bygda

Hege Lian
debatt

Lians ble etablert på Andslimoen tidlig på åttitallet. De første årene leide vi i «Grønnbygget», der Andslimoen bil er nå. Når vi så at camping ga muligheter valgte vi å satse, og bygde i 1984 et av Skandinavias flotteste caravansenter. Vi var ganske alene her nede på industriområdet, og syntes vi hadde det utrolig romslig og fint! Dette er nå 35 år siden. Etter hvert kom Scania, Eik, TAM og også Målselvsenteret med flere på plass, og vi har fungert godt sammen med både industri, plasskrevende handel og detaljhandel.

Utviklingen innen camping har vært formidabel, og vi har bygget ut i takt med gode år. Vi har investert i arbeidsplassen vår, og har blitt en solid bedrift. Vi er i dag ca 40 ansatte, og er stolt over hva vi har fått til i et «veikryss i nord». Camping er en kapitalkrevende bransje og som mange andre er også vi i omstilling, både på grunn av miljø, valuta, avgifter og renter. Vi må derfor fortsette å være forsiktige med våre verdier, bygge stein på stein og ikke ta risiko ved å investere uten å ha nok egenkapital. Det er tross alt vår risiko, vår arbeidsplass og våre verdier vi har bygget opp.

Mange lurer på hvordan det går med byggesaken vår. Vi får faktisk spørsmål om dette mange ganger daglig både fra inn- og utland, og ikke minst fra kunder og ansatte. Vi har potensiale for vekst, og har i aller høyeste grad behov for større lokaler for å tilby den kvaliteten på tjenestene som vi ønsker. Vi har svært dyktige ansatte innen fagfeltet camping, og de kunne fått en mye bedre hverdag i et nytt bygg. De må bare berømmes for den positive innstillingen de viser under det som kan kalles noe trange kår.

Vi ønsker å tilby forhold ved arbeidsplassen som gjør at vi blir attraktiv for arbeidskraft som ønsker å flytte til kommunen, og dermed bosette seg her. Vi ser stort utviklingspotensial innen vår bransje i fremtiden. Verkstedtjenester, nettbutikk og utleie kommer til å være satsingsområder for oss, i tillegg til kontinuerlig utvikling og tilpasning av vår produktportefølje.

Ja, det er bare å starte byggingen, ble det sagt. Alt er jo klart. Kommunen har jo alt klart på andre siden av E6. Det er vel ikke helt sant, og det er fortsatt en del svært viktige punkter som er uavklart. I tillegg ønsker vi å fortsatt ha et trygt økonomisk fundament, og det får vi til ved salg av eksisterende anlegg. Er det ikke bare å senke prisen da, så blir det solgt? Mulig det, men foreløpig har det ikke vært noen som helst form for interesse på en stund fra aktører innen plasskrevende handel eller industri. Pris har ikke vært temaet, det er det areal som er. Plasskrevende handel krever plass, og det er det lite av her.

Når vi nå planlegger videre for å selge dette, tenker vi helt andre muligheter. Kan det være mulig å etablere et døgnåpent vaskeanlegg for busser og trailere? Kan dette være et sted egnet for avfallssortering? Kunne beliggenheten passet for et bilopphøggeri? Kanskje ville denne plasseringen vært perfekt for et verksted for forsvarets tunge kjøretøy? Det finnes nok mange muligheter, men hadde det egentlig passet inn her?

Vi er i et grenseland mellom myke og harde trafikanter her, og Målselvsenteret trekker mye folk både til fots, bil og sykkel. Denne eiendommen kunne blitt brukt til en stor flott matbutikk, en veikro eller handel som kunne komplettert Målselvsenteret og supplert Bardufoss sentrum, slik at vi hadde sluppet å kjøre til Finnsnes, Narvik og Tromsø for å handle. Vi kunne utnyttet E6 som utstillingsvindu for forretninger som vil synes, og som folk enkelt kunne stoppet og parkert ved når de skal handle. Det er jo slik vi er, vi stopper der det er enkelt når vi er på tur. Lians er bygget opp på hardt arbeid, men suksessen skyldes også perfekt beliggenhet mellom byene i nord.

Høyre har en fin tanke om at vi må se på helheten for næringsutvikling, og har dette med i sitt program. Dog uten å uttale noe som helst konkret om hvor det kan utvikles og hvordan. Venstre og Senterpartiet er klinkende klar på at utvikling er å gi mulighet for vekst det det trenges. De vil åpne for like muligheter og fremtidig forutsigbarhet på Andslimoen der det er plass og ønske om utvikling. Arbeiderpartiet er også opptatt av forutsigbarhet, men for de som allerede er etablert et sted. De ønsker ikke å endre et vedtak som er fattet eller en plan som er lagt.

Hvor fremtidsrettet og utviklende er egentlig det? Kommer næringslivet i kommunen til å blomstre i rammer fastsatt på grunnlag av en analyse gjort mange år tilbake, eller kommer vekst av positiv tilrettelegging der man etter hvert ser behov? Med stadig nedgang i innbyggertallene for Målselv sin del finner vi det merkelig at det ikke finnes politisk (Stå-På-)vilje og evne for å ta avgjørelser som på sikt vil gagne hele området.

Vi er et samfunn som er bygd opp rundt Forsvaret, og vi kan se tilbake på et svært positivt samarbeid mellom det sivile og det som «er innenfor gjerdet». Det er likevel sånn at statlige og kommunale arbeidsplasser ikke skaper verdier i seg selv. Det er det private som gjør, og i mange tilfeller ut fra hva naturen, staten og kommunen gir oss av muligheter.

Om private selskaper ser mulighet og ønsker å ta egen risiko for å skape verdier for samfunnet, må det legges til rette for det. Om noen faktisk ønsker å risikere og bruke egen formue og arbeidstid på å skape, må vi se på det som et fremtidig gode for fellesskapet. Det skal bygges veier, skoler, sykehjem og alle kommunalt og statlige ansatte skal lønnes, i tillegg til mye annet. Privat verdiskapning er enormt viktig for at samfunnet skal fungere. En bedrift med lokalt eierskap og mange ansatte skaper svært store ringvirkninger for kommuneøkonomien i form av skatt, men også ved å tiltrekke seg folk fra andre steder som handler i området.

Når folk flyr fra Oslo for å hente bobil på Lians, kjører om Målselv på tur på ferie for å handle med Nina i butikken, bønder kommer fra Vesterålen til Eik for å kjøpe traktor, eller kommer fra Tromsø for å handle bil akkurat med Pål på Sulland, så skapes verdier som kommer oss alle sammen til gode. Når senjaværingene skal kjøpe TV og telefoner på Johnsen, eller et busslass med fotballspillere med heiagjeng skal i Bardufoss storhall, eller hyttefolket i Fjellandsbyen skal handle inn for helga, eller Istindportalen samler publikum til forestilling, så er det store muligheter for at det drypper på flere bedrifter i området.

I flere tiår har Målselv hatt en dragkamp mellom forskjellige sentrum i bygda, og da spesielt sentrum under felles navn Bardufoss. Vi har sett på hverandre som konkurrenter i stedet for å se at vi kan supplere hverandre.

Vi må nå omfavne en helhetlig utvikling og sette pris på de ringvirkningen vi gir hverandre. Vi må også oppfordre våre politikere til å være tydelige på hva de ønsker for mulighetslandet Målselv. Vi på Lians ber om mulighet til utvikling for å fortsatt være en solid og trygg arbeidsplass i Målselv.