Overflødig og unødvendig bruk av fellesskapets ressurser:

Legg ned regionrådet

KRONIKK

LEGITIMITET? – Er det virkelig nødvendig å bruke rundt èn million kroner årlig på et organ som mangler demokratisk legitimitet, spør Jasmin Agovic-Nordaas i dette innlegget. På bildet fra venste Sørreisa-ordfører Jan-Eirik Nordahl (Ap), Målselv-ordfører Nils Foshaug (Ap), ordfører i Lenvik/leder av Midt-Troms regionråd, Geir Inge Sivertsen (H) og Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) under arbeidet med det såkalte Tromsdokumentet for Forsvaret. På TV-skjermen tidligere Harstad-ordfører Marianne Bremens og næringssjef i Harstad, Bjørn Akselsen.  Foto: Privat

Et forvaltningsnivå som per definisjon ikke eksisterer

Jasmin Agovic-Nordaas,
debatt
Vi lever i en tid der avstanden mellom vanlige innbyggere og det politiske apparatet øker. Det er et kjent faktum at mennesker med større rikdom og ressurser påvirker politiske beslutninger i mye større grad enn en ordinær innbygger med lav inntekt og lite ressurser.

Rettere sagt, vi er ikke likestilt når det gjelder politisk innflytelse, og begrepet «eliten» blir stadig oftere brukt i den offentlige debatten. Dette er, etter min mening, første indikasjon på at demokratiet, definert som folkestyret (demos = folket og kratos = makt), ikke fungerer.

For oss folkevalgte som er opptatt av å bevare et levende demokrati, gjelder det å redusere avstanden mellom Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Første steget bør være å kvitte oss med udemokratiske organer og dermed hindre at makten forblir i hendene på noen få — også kalt oligarki. Sett i lokalt/regionalt perspektiv, finner vi et slikt organ i Midt-Troms Regionråd.

Jeg antar at det ikke er mange innbyggere av Midt-Troms som har hørt om regionrådet, enda færre som vet hva er egentlig regionrådet, hva dets oppgaver er og hva det gjør. Slike organ er i første rekker kjent for de spesielt interesserte — som regel mennesker som allerede er tungt involvert i en eller annen form for offentlig forvaltning eller mennesker med fersk grad i statsvitenskap.

Regionrådet er bestående av ordførere og rådmenn i de kommunene som har inngått en eller annen form for interkommunalt samarbeid. Organets fremste oppgaver er å ivareta felles interesser for den relevante regionen. Men er det egentlig det regionrådet gjør i realiteten? Svaret er: Det vet vi ikke, fordi innsyn i protokoller og referater fra møtene i Midt-Troms Regionråd er vanskelig.

Det samme gjelder når det kommer til innsyn i budsjetter. Beslutninger i regionrådet tas over hodet på kommunestyrene i respektive kommunene som danner samarbeidet — dvs. over hodet på de legitime folkevalgte organer. Et godt eksempel på det er regionrådets beslutning om kutt i bevilgninger for interkommunale enheter slik som PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), uten at de respektive kommunestyrene hadde noe dem skulle ha sagt.

Det vi vet er at Regionrådet har møter, samt at organet har en daglig leder i 100 prosent stilling, i tillegg til at de leier lokalene i Kunnskapsparken på Finnsnes— ikke akkurat det billigste stedet å leie lokalene. Det eneste som vi med sikkerhet kan dermed konkludere med, er at dette organet bruker penger. Det vi også vet med sikkerhet er at organet finansieres av de kommunene som organet representerer.

Eksakt hvor mye penger dette organet bruker årlig, vet vi heller ikke. Leder for Midt-Troms Regionråd, nåværende Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen, vet heller ikke eksakt hvor store er utgifter til regionrådet. Det eneste svaret Sivertsen kunne gi til avisen Nordlys når han ble spurt dette spørsmålet, er et estimat på rundt èn million kroner.

Er det virkelig nødvendig å bruke rundt èn million kroner årlig på et organ som mangler demokratisk legitimitet, og som attpåtil er ansett som elite-klubb? Er ikke bilaterale avtaler mellom kommunene som har inngått interkommunalt samarbeid tilstrekkelig? Hvorfor skal vi ha et helt forvaltningsorgan ved siden av allerede eksisterende forvaltningsorganer som stat, fylket og kommune? Og er det virkelig nødvendig med et regionråd etter den store sammenslåingen — der formålet var nettopp å redusere antall forvaltningsorgan og dermed kutte den store utgiften knyttet til unødvendig byråkrati?

Senjalista er i hvert fall klar på at slike organer, slik som Midt-Troms Regionråd, er overflødig og unødvendig bruk av felleskapets ressurser. Vi har flust med utfordringer som vi kan bruke penger på i den nye Senja kommune, enn å bruke dem på kvasi-byråkratiske organ laget for de spesielt interesserte.

La oss heller bruke èn million kroner årlig på veier og infrastruktur, bedre helsetjenester eller bedre skoler og barnehager. Ordførere og rådmenn i de forskjellige kommunene i Midt-Troms har nok å gjøre fra før av — det siste vi bør gjøre er å pålegge dem enda flere oppgaver knyttet til et forvaltningsnivå som per definisjon ikke eksisterer.