Sterkere fellesskap i nye Senja kommune:

Trygghet og muligheter for alle

KRONIKK

FELLESSKAP: – Bare tenk på ordet «dugnad». Hva klarer du alene, og hva kan man få til dersom man er flere? Fellesskapsløsningene er en dugnad slik at alle får hjelp til å lykkes, skriver Martin Ness og Tommy Sarnes.  Foto: Ronald Johansen

Senja kommune har et stort potensial og mange naturgitte fortrinn

Tommy Sarnes og Martin Ness
debatt

Den 9. september er det lokalvalg. Over hele Midt-Troms og Nord-Norge, ja i hele landet stiller tusenvis av engasjerte kvinner og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi vil løse utfordringene du møter i hverdagen.

Alle partiene i nye Senja kommune ønsker det beste for framtida. Ikke alle har samme fokus, men du kan være klar på at Senja Arbeiderparti har med helheten, på de viktigste områdene. Arbeiderpartiets sosialdemokratiske ideologi skiller seg klart ut i forhold til høyresidens sterke tro på at privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester er det beste for innbyggerne.

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, og i fred der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og med like muligheter for alle. Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokratiet. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet

Senja Arbeiderpartiet går til valg for å styrke fellesskapet — med gode fellesskapsløsninger. Det er alltid tyngst og vanskelig å stå alene. Derfor mener vi at samfunnet og velferden bygges best i lag med andre. Det er her styrken i fellesskapet ligger.

Bare tenk på ordet «dugnad». Hva klarer du alene, og hva kan man få til dersom man er flere? Fellesskapsløsningene er en dugnad slik at alle får hjelp til å lykkes.

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Også derfor sier Senja Arbeiderparti nei til kommersialisering av omsorgen. Vi vil ha flere ansatte med bedre tid, legge til rette for aktivitet og i måltidsopplevelser i fellesskap med andre og muligheter for å gjøre egne valg, samt innfri kravet om maksimum 11 timer mellom hvert måltid på institusjon.

Hele, faste stillinger og et seriøst arbeidsliv: Alle bør ha mulighet til å jobbe heltid og alle skal være trygge på jobb. Derfor stiller vi krav om anstendige arbeidsvilkår, hele stillinger og læreplasser, både som arbeidsgiver og til de som leverer tjenester til kommunen.

En god skole for alle barn: Alle barn skal lære å lese, skrive og regne skikkelig. Mette barn lærer bedre. Derfor støtter Senja Arbeiderparti partiet sentralt i å gi alle barn i grunnskolen et enkelt måltid på skolen hver dag gjennom et nasjonalt løft for gratis skolemat. Senja Arbeiderparti vil ha bedre kvalitet i SFO, som må styrkes gjennom aktivitet, leksehjelp og kultur. Den offentlige fellesskolen er hovedprinsippet i Arbeiderpartiet.

Klimavennlig lokalsamfunn: Våre omgivelser har stor betydning for trivsel og livskvalitet. Vi må bevisstgjøre våre innbyggere og næringslivet lokalt om våre miljøutfordringer og våre fortrinn. Vi skal gjøre det lett for innbyggerne å gjøre klimavennlige valg.

Verdiskaping i hele Senja kommune: Arbeiderpartiet har alltid hatt «Arbeid til alle — jobb nr. 1». Derfor vil vi ha en aktiv næringspolitikk i Senja Arbeiderparti. Senja kommune har et stort potensial og mange naturgitte fortrinn innen reiseliv, industri, fiskeri og havbruk.

Tilgang til høykapasitets internett er viktig for framtidas arbeidsplasser, omsorgstjenester og kontakt med hverandre. Vi vil arbeide for skikkelig tilgang for alle.