Koste hva det koste vil!

RIMELØIG: - 339-skvadronen har 18 Bell 412 maskiner. Driften av disse inklusive teknisk understøttelse koster skattebetalerne 250 millioner pr år, skriver Pål B. Nygaard.  

At vår siste brigade blir enestående når dedikert helikopterstøtte fjernes, er et av flere tydelige bevis

debatt

Valgkampen er i gang. Frank Bakke-Jensen og hans medsammensvorne i regjeringen ribber Hæren for sine dedikerte helikoptre. 339-skvadronens helikoptre skal fjernes fra Troms og Finnmark etter lang og tro tjeneste siden 1964 — sendes til Rygge under påskudd at spesialstyrkene skal nytte disse i utenlands-operasjoner. (Bell 412 er ingen egnet helikoptertype når spesialstyrkene skal operere på dypet). Derved oppstår det et vakuum for de sivilrelaterte oppgavene disse helikoptrene har utført i alle disse år; Bistand til Helsevesenet og politiet gjennom søk, redning og skarpe oppdrag.

Regjeringen slipper gladnyheten om at man sender ut en anbudskonkurranse for å etablere ett politihelikopter i Troms innen en ramme på 250 millioner for fire år. To hundre og femti millioner! Det skulle med rask hoderegning tilsvare ca 62 millioner pr år for dette ene helikopteret.

339-skvadronen har 18 Bell 412 maskiner. Driften av disse inklusive teknisk understøttelse koster skattebetalerne 250 millioner pr år. Dvs. at hver maskin drar av gårde med ca 14 millioner i årlig kostnad. Her må det anføres at 339 også er en «fabrikk» for å utdanne/ vedlikeholde kompetansen til flygende og teknisk personell slik at disse kan nyttes videre innenfor kystvakt og redningshelikoptertjenesten i Forsvaret når personellbehovet tilsier det.

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister og med «tentakler» inn mot ambulansefly-utfordringene Babcock opplever, er villig til å pøse på med skattebetalernes midler for å erstatte våre Bell med en sivil leverandør som koster «skjorta». Ja, det går rett nok av justisdepartementets budsjett, men opphavet er dette «galematias»-vedtaket om å ribbe Hæren for sine helikoptre.

339 har i dag to maskiner stående på politiberedskap på Bardufoss til en kostnad av 12 millioner pr år for justisdepartementet. To maskiner tatt ut av en park på ni på Bardufoss. Det betyr at man aldri har teknisk nede-tid pga vedlikehold. Når så denne regjeringen i valgåret 2019 selger inn ett politihelikopter til en kostnad på 64 millioner pr år, forstår man at pengene sitter løst, når prestisjen råder. Hvis man da sammenligner hva ett militært helikopter ville kostet; Seks millioner utover grunnkostnaden på 14 får man 20 millioner i årlig kostnad, sivilt innleie vil koste opp mot 64 millioner.

Ett slikt sivilt helikopter vil få oppdukkende «nedetid» når tekniske problemer oppstår, og det gjør det regelmessig. Joda, det vil nok ligge inne i anbudet om at leverandøren skal stille med erstatningsmaskin, når dette skjer med en viss varighet på det tekniske problemet (utover 24/ 48 timer?). Forskjellen er bare den at i dagens situasjon, før flyttingen til Rygge er et faktum, kan 339 når som helst hente ut erstatningsmaskiner fra egen flåte i samme hangar, det kan neppe den sivile leverandøren som får tilslaget på anbudet.

Denne slitne privatiseringshungrige regjeringen som påfører skattebetalerne unødvendige kostnader med lavere kvalitet trenger å få hvile, før ytterliggere rasering av nasjonal infrastruktur gjennomføres med deres flertall på Stortinget. At vår siste brigade blir enestående når dedikert helikopterstøtte fjernes, er et av flere tydelige bevis. Dette tas lett på i de departementale snirkler i Oslo, verre for dem er at velgerne reagerer på den sivile luftmobile kapasiteten som har tjent befolkningen i Troms/ Finnmark siden 1964 fjernes, da skal denne lappes sammen i valgåret 2019 — koste hva det koste vil!