Brukerstyrt personlig assistanse — veien til et selvstendig liv

KRONIKK

BPA: – Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er en frihetsreform og en velferdsreform som tjener både den enkelte og samfunnet, skriver Tove Karoline Knutsen. På bildet Jon Henrik Larsen i lokalavisen Salangen-Nyheter.  Foto: Per Erik Kristensen

debatt

Den siste tiden har det gått en debatt om brukerstyrt personlig assistanse, til vanlig kalt BPA. Midt i debatten står redaktør Jon Henrik Larsen i lokalavisen Salangen-Nyheter på Sjøvegan. Larsen har stått åpent fram med at han er autist og hundre prosent ufør, samtidig som han har vist seg å ha en spesiell begavelse for å kunne drifte en lokalavis som den han har vært med å bygge opp i Salangen. I min tid som medlem i helsekomiteen på Stortinget var jeg og mange av mine partifeller svært engasjert i arbeidet med å få vedtatt rettighetsfesting av BPA for brukere med stort hjelpebehov.

At mennesker med ulike former for handikap eller varig redusert helse kan arbeide eller ta utdannelse, er på mange måter en relativt ny tanke i vårt samfunn. Som politiker har jeg ofte reflektert over at vi på dette området har kommet altfor kort. Både i politikken og i samfunnet forøvrig må vi bli mye bedre og langt mer offensiv for å finne gode løsninger, slik at mennesker ikke blir stående utenfor samfunnet fordi vi ikke har lagt godt nok til rette for deltakelse.

Det var Stoltenberg II - regjeringen som tok den politiske beslutningen om å rettighetsfeste BPA for særskilte brukere. Forslaget hadde tverrpolitisk oppslutning, og lovverket ble vedtatt under nåværende regjering. Tidligere hadde kommunene hatt plikt til å kunne tilby BPA, men vi var mange på tvers av partigrensene som mente at en lovfestet rett ville gjøre ordningen mer aktuell for langt flere. En personlig assistent i BPA-ordningen er ikke en helsearbeider, men en person som skal gi hjelp og praktisk bistand til mennesker som uten slik hjelp vil ha problemer med å utføre ulike daglige gjøremål.

Mange har engasjert seg i Jon Henrik Larsens sak. Det er bra. For Jon Henrik kan stå som et forbilde for andre gjennom det han har oppnådd, til tross for sitt handikap. Men fordi Jon Henrik har en diagnose som autist har han også hatt behov for ulike former for hjelp. Det vil han antagelig fremdeles ha, uten at jeg kjenner Jon Henriks situasjon i detalj ut over det han selv har fortalt til media.

Også kjente rikspolitikere har kommet på banen. Det er selvsagt også bra, selv om det lyder noe hult når representanter for regjeringspartiene tar forargelsen til de store høyder. Denne regjeringen har noen særdeles usosiale kutt på samvittigheten som særlig rammer sårbare grupper; kutt i barnetillegget for uføre, kutt i støtten til multihandikappede, uføre og kronisk syke, kutt i bostøtten til uføre og kutt i bilordningen for bevegelseshemmede, for å nevne noe. Og jeg må innrømme at jeg har liten sans for en type politikere som støtt og stadig «går i strupen» på lokalpolitikere - fortrinnsvis politikere fra andre partier enn deres eget. FrPs Bård Hoksrud har gjort dette til en egen arbeidsmetode, der han gjerne truer med å komme dundrende på besøk i egen person til den aktuelle kommunen. Jeg tenker med skrekk og gru på hvordan Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug uanmeldt troppet opp på kontoret til Vardøs ordfører sammen med en pasient som de angivelig skulle hjelpe, men der de to politikerne stjal all oppmerksomhet.

Mitt anliggende er altså ikke å «gå i strupen» på ledelsen i Salangen kommune, eller uttale meg med skråsikkerhet om en sak jeg ikke kjenner detaljene i. Men jeg undrer meg over noen av utsagnene som er kommet fra administrasjonen i Salangen, særlig når det gjelder tolkning av rammene for BPA-ordningen. Tanken er at tiltakene i BPA så langt som mulig skal defineres av brukerne selv, innenfor gitte rammer. Hele poenget er at den som har behov for hjelp og bistand best vet hvordan hjelpen skal innrettes. Det er imidlertid riktig som Salangen kommune hevder: at rent bedriftsrettet arbeid som for eksempel regnskapsførsel og liknende, vanligvis ikke kommer inn under BPA. Men så vidt jeg vet har Salangen-Nyheter allerede egen regnskapsfører og har vel neppe behov for en til. Så da blir spørsmålet: kan det tenkes at det Jon Henrik trenger er en form for praktisk, allsidig assistanse for å utføre jobben som daglig leder i Salangen-Nyheter, en assistanse han ikke ville hatt behov for dersom han ikke hadde en diagnose? Forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik understreker at assistentordningen kan benyttes både i og utenfor hjemmet, også i forbindelse med jobb og utdannelse. Dersom det er slik bistand Jon Henrik Larsen trenger for å utføre jobben sin - noe jeg har oppfattet er tilfelle - ligger det klart innenfor regelverket for BPA.

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er en frihetsreform og en velferdsreform som tjener både den enkelte og samfunnet. Det finnes ikke noe så uverdig og nedbrytende som at mennesker blir plassert på utsiden av samfunnet, når de faktisk har mulighet til å bidra hvis det legges til rette for det. Derfor er min oppfordring både til Salangen og til andre kommuner at man tar i bruk det gode verktøyet som brukerstyrt personlig assistanse, eller BPA, er for mennesker som av ulike grunner har behov for praktisk hjelp for mestre en krevende hverdag.