180 millioner til fastlegeordningen

KRONIKK

MÅ IKKE TAPE: – Det er viktig at fastleger ikke taper på å ha pasienter med store behov på listene sine, skriver helseminister Bent Høie (H).  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

debatt

Fastlegene har en viktig jobb i helsetjenesten.

Nå skal det bli lettere å gjøre den.

I årets forhandlinger ble det satt av en pott på 180 millioner kroner som skal bidra til å rekruttere flere fastleger og bidra til at flere fastleger blir værende i jobben.

De får i tillegg samme lønnsvekst som andre grupper fikk i årets oppgjør.

Det er viktig at fastleger ikke taper på å ha pasienter med store behov på listene sine. Derfor har vi satt av 50 millioner kroner til en tilskuddsordning for fastleger med mange pasienter som krever mye og tett oppfølging.

Det er viktig at fastleger oppmuntres til å jobbe i kommuner som strever med å få tak i leger. Når vi legger til rette for at de kan utdanne seg til legespesialister, gjør vi disse jobbene mer attraktive. Derfor har vi satt av 60 millioner kroner til en tilskuddsordning for spesialisering for næringsdrivende fastleger som jobber i kommuner som sliter med å rekruttere leger.

Det er viktig både for fastleger og pasienter at samhandlingen med sykehuset er god. Derfor etablerer vi en ny takst for fastleger som skal stimulere til økt samhandling med sykehusene og avtalespesialister om felles pasienter.

Med disse grepene møter vi flere av utfordringene for dagens fastleger på kort sikt.

Vi kommer til å ta flere grep på lang sikt.

I høst mottar vi en evaluering av fastlegeordningen som blant annet handler om rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor. Med den som grunnlag vil departementet sammen med Legeforeningen og KS vurdere endringer i ordningen. Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan våren 2020.

Jeg håper dette vil få flere til å velge den viktige fastlegejobben.

Og jeg håper at det blir lettere å gjøre den.