Det holder ikke å snakke om mobbing, Ropstad

KRONIKK

Mobbing: – Ingen skal være redd for å oppleve mobbing på skoleveien, i friminuttene eller i timen, skriver Bhanuja Rasiah,Trainee i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

debatt

Det sier sitt når barneminister Ropstad må henvise til hva KrF-statsminister Bondevik gjorde for 16 år siden. Vi kan ikke lenger godta at over 27.000 elever blir mobbet, det trengs et krafttak for å forhindre dette, skriver Åsmund Aukrust (Ap).

I følge Elevundersøkelsen 2018 oppgir 6,1 prosent av alle elever at de blir mobbet to eller flere ganger i måneden. Dette betyr at over 27.000 elever, over hele landet, opplever mobbing på skolen, enten av medelever, på sosiale medier eller av voksne på skolen.

Det blir derfor mest tom retorikk når barneministeren sier til Dagbladet 24. juni at «målet er at ingen skal bli mobbet», før han legger til: «Selv om dette er et mål vi kanskje ikke når, så må det være ambisjonen vår».

For 16 år siden lovet daværende KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik slutt på mobbingen i skolen. Den gang gikk Ropstad selv på skolen. I dag henviser han fortsatt til hva som ble gjort den gang. Dette holder ikke mål.

Arbeiderpartiet mener at alle barn og unge skal ha et godt skolemiljø. Ingen skal være redd for å oppleve mobbing på skoleveien, i friminuttene eller i timen. Derfor må skolene kontinuerlig jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forebygge mobbing og trakassering, og raskt ta tak i det når det oppstår.

I 2015 la Djupedal-utvalget, nedsatt av den rødgrønne regjeringen, fram 100 forslag for et bedre psykososialt miljø i norsk skole. Men, til tross for at mobbetallene fortsatt er stabilt høye, ligger mange av ekspertutvalgets forslag fortsatt urørte. Blant disse er forslaget som utvalget selv trakk fram som særlig viktig; et kompetansehevingsprogram for alle ansatte i skolen, for å sikre mer tilgjengelig og oppdatert kunnskap der ute. Dette og flere andre går Arbeiderpartiet nå til valg på, og i 2019 satser vi 77 millioner mer enn høyreregjeringen til å forebygge, stoppe og forhindre mobbing.

Arbeiderpartiet ønsker også beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner, et team av fagfolk som kan bidra til forebygging og bekjempelse av alvorlige mobbesaker. Vi vil også ansette 100 miljøarbeidere på skoler med store læringsmiljøutfordringer, etter modell fra Loddefjord skole i Bergen. Dette vil bidra til å forebygge mobbing, forhindre frafall og skape et bedre læringsmiljø blant elevene. Vi tror at trygge elever lærer best.

For å fremme god læring, med større fokus på elevenes trivsel og helse, vil vi også ha gratis skolemat for alle elever i grunnskolen, en times fysisk aktivitet om dagen og en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig når elevene trenger den.

Mobbing kan få alvorlige konsekvenser for barn og unge. I dag legges for mye av ansvaret for å bekjempe mobbing på kommuner og skoler. Når mange tusen barn og unge opplever mobbing er det uforståelig at høyreregjeringen ikke kommer med flere tiltak etter snart seks år i regjering.

Vi lykkes ikke med gode intensjoner fra tidlig på 2000-tallet når høyreregjeringen KrF er en del av, stemmer ned våre gode forslag. Vi trenger et krafttak for trygge skoler, der flere fagfolk og mer kunnskap bidrar til å forhindre mobbing og bygge sterkere fellesskap for alle elever.