Livskraftige og inkluderende samfunn i Senja kommune — vi tror på Senja

KRONIKK

HAV AV MULIGHETER: – Senja kommune har et hav av muligheter og sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune, skriver Senja Høyre.  Foto: Privat

debatt

Senja Høyre har den siste tiden besøkt flere livskraftige bygder i Senja kommune. Det som sitter igjen som inntrykk etter disse besøkene er at vi som er så heldig å bo her, har alle forutsetninger for å lykkes med å være en av de viktigste og beste kommunene å bo i.

Vi har et bærekraftig og lønnsomt næringsliv som bidrar til arbeidsplasser, frivillige lag og foreninger som hver dag året rundt bidrar til aktiviteter og tiltak for barn, unge og voksne og vi har gode offentlige tjenester som gir innbyggerne det som er nødvendig for å ha et godt liv. Men først og fremst har vi en positiv og optimistisk befolkning som setter pris på det gode liv i vår region, og som har tro på framtida.

Sjømatnæringen har det største mangfoldet i hele landet. Aktørene i næringen investerer stort i nye produksjonsanlegg, vi har fiskere som har tro på framtida og investerer i nye og moderne fiskefartøy. Reiselivsnæringen opplever enorm vekst og nye turister som besøker vårt område. Det gir grunnlag for mange nye arbeidsplasser og det gir oss en god anledning til å markedsføre oss til resten av verden. Vi har en by som opplever stor vekst og nye etableringer og investeringer gir oss et stort og mangfoldig tilbud. Bygg- og anleggsnæringen, transportnæringa, lokalbutikkene og alle andre bedrifter som leverer tjenester til våre viktigste næringer bidrar også til gode arbeidsplasser, særlig i distriktene.

Det finnes selvsagt også noen utfordringer med dårlige veier, slitasje på naturen, rasutsatte områder, få tilgjengelige boliger i distriktene, dårlig kapasitet på kraftnettet og mobilnettet. Alle disse er begrensninger for den samfunnsutviklingen vi ønsker og som også innbyggere og næringsliv melder tilbake om at disse må løses skal vi fortsatt ha vekst og utvikling. Det er også lokalsamfunn i Senja kommune som har et næringsliv som er avhengig av stabile råstoffleveranser fra fiskerinæringen for å kunne opprettholde stabile arbeidsplasser på land. Flere av disse opplever store svingninger i disse leveransene, noe som skaper ustabilitet, utfordringer og sviktende rammebetingelser for en positiv samfunnsutvikling. Slik vil vi ikke ha det. Vi skal ha livskraftige lokalsamfunn og alle disse utfordringene kan vi gjøre noe med og de krever stort politisk fokus fremover.

På tross av utfordringer, så gjør likevel alle positive utviklingstrekk Senja Høyre sikker på at Senja kommune vil være en av Norges mest relevante, beste og bærekraftige kommune i framtida.

I intensjonsavtalen for Senja kommune er det blant annet slått fast at kommunen skal prioritere rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst og ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen. Senja Høyre vil sørge for at målsettingene i intensjons-avtalen gjennomføres.

Senja kommune har et hav av muligheter og sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune.

Derfor tror vi på Senja.