Lenvik leverer

INNSATS: – Jeg vil benytte anledningen å takke alle ansatte i Lenvik kommune for stor arbeidsinnsats - ikke minst i den senere tid når ny kommune skal bygges. Det er vedtatt mange spennende satsinger i Lenvik kommune den senere tid og jeg vet at dette ikke er kommet av seg selv, men er kommet etter stor innsats både fra politisk og administrativ ledelse, skriver Per-Inge Søreng. 

debatt

Til kommunestyremøtet i Lenvik sist torsdag hadde jeg planlagt et innlegg i forbindelse med behandling av Årsmelding og Regnskap 2018. Tiden gikk og jeg rakk ikke å holde innlegget fordi jeg søkte permisjon før sakene kom opp. Jeg valgte nemlig å søke permisjon for å delta på avslutningen for syvende klassene ved Finnsnes Barneskole. Jeg angrer ikke på det! Jeg velger derfor å dele mine tanker med Folkebladets lesere.

Det var siste gang dette kommunestyret behandler årsmelding og regnskap for Lenvik kommune. Det gir grunn til litt refleksjon over tiden som er gått og hva vi som er medlemmer av dette kommunestyret har lært både siste periode og tidligere.

Ut fra kommentarer som er kommet både her i salen og ellers ute i samfunnet, skulle en tro at det nærmest er et konkursbo vi leverer fra oss når vi om kort tid går inn i Senja kommune. Jeg mener vi kan være bekjent av årsmelding og regnskap for 2018 som vi i behandlet i kommunestyret torsdag.

På tross av mange negative uttalelser om Lenvik kommune både her og der, mener jeg vi kan være stolt av det kommunestyret har levert siste del av kommunens historie. Lenvik kommune har vært storebror i mange sammenhenger i Midt-Troms og har gått foran og vist vei, slik en storebror skal gjøre.

Slik jeg har oppfatta det, har samarbeidet i Midt Troms regionråd vært svært godt og man har blitt enig i de store linjer til beste for alle oss som bor her. All erfaring viser at om vi vil oppnå noe for vårt område i fylket og landsdelen, må vi stå sammen. Sammen er vi sterke! Jeg håper og tror at det samarbeidet som har vært i Midt-Troms, vil fortsette også etter at vi er blitt Senja kommune.

Vi leser i årsmeldingen at vi har utfordringer på flere områder og det må vi ta på alvor. Jeg vil nevne bare et område som jeg har festa meg ved og det er det store sykefraværet i barnevernet. Dette er ikke nytt, men er alvorlig. Jeg regner med at rådmannen har tatt tak i dette og at det blir gjort tiltak allerede før vi blir Senja kommune.

Vi har masse dyktige folk i administrasjonen og i tjenestene der ute, og jeg har noen ganger følt sterkt med dem når kritikken har hagla også fra denne talerstol. Det er vi som kommunestyre som er arbeidsgivere og som har ansvaret for hver enkelt ansatt.

Jeg vil benytte anledningen å takke alle ansatte i Lenvik kommune for stor arbeidsinnsats - ikke minst i den senere tid når ny kommune skal bygges. Det er vedtatt mange spennende satsinger i Lenvik kommune den senere tid og jeg vet at dette ikke er kommet av seg selv, men er kommet etter stor innsats både fra politisk og administrativ ledelse!

Nei, det er ikke et konkursbo vi leverer fra oss, men regnskap med overskudd både i 2017 og 2018. Jeg forventer i alle fall balanse i regnskapet for 2019.

Jeg håper det nye kommunestyret i Senja kommune vil være like dristig som vi har vært og satse på trivsel og arbeidsplasser rundt om i hele den nye kommunen! Det er utfordrende å lage en ny kommune, men med det vi vet i dag er vi i rute og jeg tror dette blir bra! Velkommen til Senja kommune!