Valgkampen er i gang

Senja-modellen er løsningen!

SAMMENSLÅING: - Salangen har prøvd sammenslåing tidligere. Det blei fiasko, vil mange hevde. Man var for utålmodig og forlangte resultater umiddelbart, skriver Eliseus Rønhaug.   Foto: Gry Berglund

Noe drastisk og meningsfylt må gjøres så lenge det er vann under kjølen

Eliseus Rønhaug

SKRIBENT: Eliseus Rønhaug 

debatt

Det lir mot valg både i kommunene og fylkene i Norge. For mange lokale og regionale områder fører den gjennomførte kommunereformen med seg at det for disse områdene skal både evnen og viljen til samarbeid settes på prøve.

For vårt vedkommende er det jo den nye fylkeskommunen — Troms og Finnmark som er aktuell. Her må alle gode krefter settes inn for at denne nyskapning skal bli vellykka. Dette hopehavet med Finnmark har som kjent en tidligere historie også og går tilbake til eneveldets dager. I 1787 blei Senja og Tromsø fogderier slått sammen med Vardøhus amt til ett amt. Delt på nytt til Tromsø amt i 1866, og fikk navnet Troms fylke i 1919.

På kommuneplanet her heime er det jo sammenslåinga av kommunene på Senja og Lenvik kommune som er det nye og spennende. Disse kommunene tilhører Midt-Tromsregionen sammen med Sørreisa, Målselv, Bardu, Dyrøy og Salangen som ei forsøksordning. Dyrøy og Salangen tilhørte tidligere sammen med Bardu Indre Sør-Tromsregionen. Den eksisterer ikke lenger.

Hvordan disse kommunene som alle mer eller mindre er fraflyttingstruet, skal finne seg til rette i storfamilien Midt-Troms, kan bli vanskelig å spå om. Lavangen kommune seiler sin egen sjø sammen med de øvrige kommunene i Sør-Troms. Senterpartiordførerene i Salangen og Lavangen avviser enhver tanke på kommuneregulering i dette området. Resten av ordførerene i denne gruppa ser ut til å søke støtte i det allerede etablerte fellesskapet de har i Midt-Troms. Kanskje ser de for seg en storkoalisjon med den nye Senja kommune.

Vil da Salangen kommune slutte seg ti, eller blir det snakk om å vende tilbake til faderhuset? Spørsmålet mitt som medlem av Salangen Arbeiderparti blir følgende: Når man ser at på den siste befolkningsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) kunngjort nettopp, er det ingen av disse kommunene som har stort nok fødselsoverskudd til å demme opp for nedgang i folketallet, hva slags mottiltak har kommunene å sette inn?

Jeg går ut fra at uansett ståsted når det gjelder kommuneregulering, kan de folkevalgte i lengden ikke sitte med hendene i fanget og bare rolig la skuta som er kommunen, gå seg på grunn.Noe drastisk og meningsfylt må gjøres så lenge det er vann under kjølen.

Det vises til interkommunalt samarbeid. Ja, det skulle bare mangle. Men det er bare en hake veddet hele; det blir stadig færre hender til å holde dette samarbeidet i gang på de aller flesteområder. Personlig tror jeg at en Senja-modell bør være løningen også for de småkommunene som i dag så populistisk mener at man klarer seg godt med det man har.

Salangen har prøvd sammenslåing tidligere. Det blei fiasko, vil mange hevde. Man var for utålmodig og forlangte resultater umiddelbart, men sånn funker ikke et samarbeid. Man må gi seg tid og bygge et forhold opp langsomt og med en målrettet vilje til å felles resultat. Da blir en tiårsbolk for knapp!

Godt valg!