Nei til hets og personsjikane:

Et valgløfte til Dyrøy

LOVNAD: - Det er ønskelig at alle listekandidater underskriver på uttalelsen i etterkant av kommunestyremøtet. Dette blir som en lovnad til lokalsamfunnet å anse, og dermed et holdningsskapende verktøy for å skape oppmerksomhet omkring det å unngå hets og personsjikane, når man egentlig bare er uenig om sak, skriver Marit Alvig Espenes. Bildet er fra et møte i Dyrøy kommunestyre.   Foto: Petter Egge

Vi forventer at sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter

Marit Alvig Espenes
debatt

Et velfungerende lokaldemokrati betyr mye for innbyggerne i Dyrøy og i Norge. Det motvirker utenforskap, forsterker inkludering og sikrer folk gode liv. 2019 er lokaldemokratiets år. Det er 100 år siden vi fikk stemmerett for alle. For å styrke lokaldemokratiet og sikre fortsatt høy valgdeltakelse, må vi politikere ta et ekstra ansvar.

Til høsten skal det velges nye lokalpolitikere i Dyrøy, og i alle landets kommuner. Vi ønsker at mange skal ha lyst og mulighet til å bidra til kommunens utvikling. Våre barn og unge skal inspireres til å engasjere seg i lokalsamfunnet, det må vi voksne ta inn over oss i all vår framferd.

Det er grunn til å være bekymret over valgdeltakelsen og tonen i samfunnsdebatten. Nær halvparten av lokalpolitikerne i Norge har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler. Halvparten av de som har opplevd dette sier samtidig at de har vurdert å trekke seg med bakgrunn i opplevelsen. Valgdeltakelsen har også gått ned over tid.

Derfor har jeg som ordfører bestilt sak til kommunestyrets møte 13. juni om «KS Valgløfte 2019». Bakgrunnen for dette er et ønske om en valgkamp uten hets, mobbing, trakassering og personangrep. Dette i tråd med uttalelsen fra årets kommunalpolitiske toppmøte i KS 9. april.

Kommunesektorens organisasjon (KS) ser med økende bekymring på demokratiets kår i Norge, med tendenser til økende mistillit til hverandre og til demokratiet. Det registreres en økende grad av trakassering og hets av enkeltmennesker, deriblant de folkevalgte. Det er en utvikling som burde bekymre oss alle.

Vi vil ikke at våre barn skal vokse opp i et samfunn der noen stemmer verken kan eller vil bli hørt, av frykt for konsekvensene. Demokratiet og politikken skal være for alle. Alle som har noe å si, skal kunne bli hørt. I forbindelse med feiringen av at det er 100 år siden alle fikk stemmerett har KS tatt initiativ til en kampanje for å løfte demokratiet. Dette skjer gjennom KS sitt valgløfte som ordfører nå tar initiativ til å støtte opp omkring, også i Dyrøy kommune.

I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi forventer: At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.

Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.

I valgkampen ønsker vi at:

  •  Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige.
  •  Vi alle jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt.
  •  Vi viser hverandre gjensidig tillit.
  •  Vi jobber for at flest mulig vil bruke stemmeretten.
  •  Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for.

Det er ønskelig at alle listekandidater underskriver på uttalelsen i etterkant av kommunestyremøtet. Dette blir som en lovnad til lokalsamfunnet å anse, og dermed et holdningsskapende verktøy for å skape oppmerksomhet omkring det å unngå hets og personsjikane, når man egentlig bare er uenig om sak.

Jeg tror at denne saken vil engasjere og føre til en viktig og god debatt i neste kommunestyre — jeg ser fram til debatten!