Det utrolig viktige klimavalget 2019:

Ingen klare krav til kommunene om kutt i utslipp

KRONIKK

HASTER: – Vi i Senja MDG vil at Senja kommune skal klare overgangen til lavutslippssamfunnet på en best mulig måte. Det er ikke tid til å vente lenger, det haster med å snu den negative utviklinga vi har hatt nasjonalt siden målingene av klimautslippene startet, skriver Hilde L. Strand.  Foto: Marco Bjørklund

Med et klimabudsjett på plass i Senja kommune kan vi måle effekten av tiltakene og sikre at nødvendige grep blir tatt

Hilde L. Strand
debatt
Dette lokalvalget er utrolig viktig som et klimavalg. Det er kun ti og et halvt år til vi skal ha redusert våre utslipp av skadelige klimagasser med 45 prosent hvis den globale oppvarmingen ikke skal bli høyere enn 1,5 grader.

Kampen mot klimaendringene er uten tvil den viktigste politiske saken ved årets kommunevalg.Det er i kommunene det må tas grep for å nå de nasjonale og globale målene. Vet folk hvor stor makt kommunen har over arbeidet med å få ned klimautslippene? Hvis man bare ser på de bestillingene og innkjøpene som kommunene gjør, er det snakk om betydelige utslipp avskadelige klimagasser som kommunens folkevalgte er med og bestemmer over. Kommunene kontrollerer enorme mengder med utslipp, og de har muligheten til å stille krav som gjør at utslippene går ned.

Regjeringens klimamål er uklare, det finnes ingen krav i dag om at kommunene må kutte i klimautslipp. Likevel vet vi fra en rapport som Miljødirektoratet bestilte, at store deler av utslippene kan reduseres ved bare å stille tøffere miljøkrav i kommunene, det er snakk om et kjempestort potensiale. Dette lokalvalget vi går inn i, er det aller viktigste som kommer til å skje nå i klimapolitikken og naturpolitikken de nærmeste årene fram til stortingsvalget.

Cicero, senter for klimaforskning sier «Mange kommuner mangler strukturer for arbeidet med klima. Arbeidet er ikke institusjonalisert i form av praksis, rutiner og vaner på området. Arbeidet har i mange tilfeller heller ikke tilstrekkelig legitimitet blant kommunens politikere eller i lokalsamfunnet, til at en grunnleggende satsing på omstilling blir prioritert.»

Når MDG kommer inn i kommunestyret kan vi pushe i opposisjon eller være med i posisjon og få på plass både styringa som må til; klimabudsjetter og tiltak for å få kuttet utslipp.

Vi i Senja MDG vil at Senja kommune skal klare overgangen til lavutslippssamfunnet på en best mulig måte. Det er ikke tid til å vente lenger, det haster med å snu den negative utviklinga vi har hatt nasjonalt siden målingene av klimautslippene startet.

Hvis man går inn på Miljødirektoratet sine sider finnes det statistikk over klimagassutslipp i kommunene og fylkene. Her kan man sammenligne klimagassutslippene i flere kommuner eller fylker. Tranøy slipper ut 6.9 tonn co2 ekvivalenter per innbygger i 2017, Berg 8.5 og Torsken 4,8.

Lenvik kommune kommer svært dårlig ut med 29 tonn co2 ekvivalenter pr innbygger i 2017. Her er det åpenbart en stor jobb å gjøre med å få minimert utslippene. Med et klimabudsjett på plass i Senja kommune kan vi måle effekten av tiltakene og sikre at nødvendige grep blir tatt.

Det å kunne måle forbedring kommer til å være inspirerende, vi vil se at vi nærmer oss en bedre framtid. I 2016 la Oslo kommune for første gang fram et klimabudsjett. Formålet med et klimabudsjett var å sikre gjennomføringen av nødvendige tiltak, og dette har vist seg å være et politisk verktøy som virker.

Klimasmart planlegging er også god økonomistyring. Mange klimatiltak kan gi reduserte utgifter til kommunen over tid. Les mer om hva vi kan gjøre i kommunen her: «Hva er det egentlig som må ligge til grunn for at en kommune skal lykkes i omstillingen? CICERO har sammen med Vestlandsforskning og Civitas på oppdrag fra Miljødirektoratet sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak.» https://cicero.oslo.no/no/posts/nyheter/tre-grep-som-kan-kutte-klimagassutslipp-i-kommunene.

Miljøpartiet De Grønne vil satse stort på å kutte klimautslipp i kommunene gjennom klimabudsjetter og målretta tiltak som kan kutte opp til halvparten av Norges totale utslipp.