Takk til alle partilagene

Folkevalgte: – Våre valgte er et gjennomsnitt av oss velgere på godt og ondt, skriver Oddmar Mathiassen.  

debatt

Tar vi ikke vare på vårt demokrati, kan vi miste det. Eksemplet Nazi-Tyskland viser det.

Under forhandlingene om unionsoppløsninga med Sverige i 1905 telegraferte Bjørnstjerne Bjørnson dette til sjefforhandler Christian Michelsen: «Nu gjælder det at holde sammen!» Michelsen svarte omgående slik: «Nu gjælder det at holde kjeft!»

Dette kan minne om vi alle har et ansvar for vårt demokrati. Skal «unionen» mellom de fire tidligere Senja-kommunene lykkes, må stridsøksa legges bort og kreftene samles til fellesskapets beste.

Hausten 2019 er det kommune- og fylkestingvalg. Senja kommune blir slik en realitet fra og med 2020.

Ei prosjektgruppe leda av Hogne Eidissen har utført et godt forarbeid. De ulike partistyrene med underkomiteer har forberedt kommunevalget i sine nominasjons- og programmøter. Jeg veit at alle medlemmene i mitt parti har hatt høve til å delta i denne prosessen. Dette frivillige, ulønna arbeidet danner et viktig grunnlag for vårt lokaldemokrati. Det fortjener takk, ikke usaklig kritikk.

Det blir ni lister å velge mellom ved valget i nye Senja kommune. 45 representanter med vararepresentanter skal velges. Vi velgere avgjør hvem som blir valgt og fordelinga mellom partiene.

Vi har et representativt demokrati. Våre valgte er et gjennomsnitt av oss velgere på godt og ondt. Ved å stemme kan vi takke for demokratiet og det gode landet vi bor i. Hva er alternativet?

Senja KrF er en del av dette hvor disse er nominert på de tre først plassene på valglista: Per-Inge Søreng, Finnsnes, Bing Karlsen, Silsand (oppvekst Torsken) og Tonje Fyhn Walsø, Gibostad (ungdomskandidat). I tillegg kan jeg her bare nevne: Anette Sørensen Rege, Silsand, Trond A. Nergård, Leiknes, Vegard Svensen, Grasmyr, Reidun Heitmann, Skaland og Oddmund Brundtland, Finnsnes.

Partiarbeid med valgkamp koster cirka 18.000 kroner er prisen for bare å postsende et forenkla valgprogram til alle i Senja kommune. Partier som KrF får ikke økonomisk støtte til valgkampen slik Ap, SV og SP får det i millionklassen fra LO.

Ved hjelp av Folke bladet tar jeg her med følgende utvalgte eksempler fra Senja KrF sitt valgprogram: - desentralisert barnehagetilbud, styrke aktivitetstilbudet for eldre, koordinator til familier med barn med nedsatt funksjonsevne, videreutvikle medisinsk smertelindring, styrke helsesøsterjenesta, støtte til kafé Pluss, støtte til frivillig barne- og ungdomsarbeid, prioritere formidling av vår kristne kulturarv, støtte Torsdagsklubben, ikke søndagsåpne butikker, styrke næringsfondet, fokus på vern av matjord, utnytte skogen bedre, balanse mellom oppdrett og kystfiske, fast veidekke på kommunale- og fylkesveier, arbeide for økte statsbevilgninger til sjømatveiene, ny forbindelse over Gisundet utredes, - ved utbygging av Klubben, Grasmyrbotn sikre vann og avløp til boliger i nærområdet, gang- og sykkelsti ferdigstilles langs Trollvik-veien, bygges fra Best, Silsand til Islandsbotn og fra Finnfjord til Sørreisa grense, fullfinansiering fiskerihavn i Senjahopen prioriteres, utvidelse av høgskoletilbudet, fokus på sjømatveiene på Senja.

Alle partiene burde merke seg denne «programposten» av Ivar Aasen: «Eg tykkjer støtt at det høver best å hjelpa den som det trenger mest».