Norsk flytende havvind kan bli et viktig klimabidrag:

Et nytt industri-eventyr er mulig

MARKED: - Markedet for flytende havvind er under etablering flere steder i verden. Norges sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri er et fantastisk utgangspunkt for at Norge også på dette feltet kan ta en lederrolle både nasjonalt og globalt, skriver Espen Barth Eide og Eigil Knutsen. Her fra den norskeide havvindparken Sheringham Shoal, som består av 88 vindmøller plassert utenfor kysten av Norfolk i England.   Foto: CHPV/Scira Offshore Energy, NTB/Scanpix

Industrien vår trenger flere ben å stå på

Espen Barth Eide og Eigil Knutsen
debatt

Verden har behov for mer klimavennlig energi. I Norge har vi mye hav — og vi har mye vind. Et nytt industrieventyr venter om vi stokker kortene riktig.

Allerede i dag gir Norge store bidrag til å løse den globale klimakrisen. Bevaring av regnskog, støtte til fornybar energi i utviklingsland og ikke minst en radikal omlegging av bilparken er eksempler på politikk som vil bidra til en levelig klode også for våre barnebarn. Norsk industri bidrar på sin side med teknologi og løsninger som reduserer klimagassutslippene, særlig innen energisektoren.

Norsk flytende havvind kan bli et nytt og viktig bidrag for å nå våre ambisiøse klimamål, hvis politikken og industrien går sammen. Norsk leverandørindustri trenger flere ben å stå på, og havvind trenger mye av kompetansen bygget opp av våre dyktige industriarbeidere.

Norsk olje- og gassproduksjon er blant verdens reneste, men står likefullt for 28 prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Altså må vi som fortsatt ønsker utvikling av vår viktigste næring øke innsatsen for utslippskutt også fra norsk olje- og gassproduksjon. Ett av svarene er elektrifisering av sokkelen. Zero anslår at delelektrifisering fra havvind kan gi utslippskutt tilsvarende opp mot 1,5 millioner bensin/dieseldrevne biler.

Europa er fremdeles avhengig av fossil kraftproduksjon, men har satt seg høye mål både nasjonalt og på EU-nivå for overgangen til fornybar kraft. I denne overgangen spiller norsk gass en viktig rolle, og om vi lykkes med karbonfangst og -lagring vil gassrørene etter hvert kunne sende hydrogen til Europa.

Men Europa vil uansett ha et økende behov for import av fornybar energi, noe som kan gi viktige inntekter til Norge og videreføre vår posisjon som en viktig internasjonal energiaktør.

Markedet for flytende havvind er under etablering flere steder i verden. Norges sterke posisjon innen olje og gass, maritim og marin industri er et fantastisk utgangspunkt for at Norge også på dette feltet kan ta en lederrolle både nasjonalt og globalt. Det krever en aktiv næringspolitikk. Vi må både bygge havvindfelt på norsk sokkel, og vi må utvikle en norskbasert leverandørindustri, som kan utvikle teknologi og løsninger på et hjemmemarked.

Et slikt hjemmemarked kommer ikke av seg selv. Derfor er Arbeiderpartiet en pådriver for å åpne flere områder på norsk sokkel for vindkraftproduksjon. Vi vil ha et tydelig og konkret veikart for utvikling av havvind i Norge, slik at norsk sokkel har en kapasitet på tre gigawatt innen 2030. Det er en realistisk målsetning, for vi er allerede i gang.

Equinors Hywind Tampen vil bli verdens største flytende havvindpark dersom den settes i drift i 2022. Hywind Tampen skal forsyne de fem plattformene på Gullfaks og Snorre med elektrisk kraft. Dette vil kutte klimagassutslippene med minst 200.000 tonn CO2 årlig. Om Equinor og underleverandørene lykkes med å redusere kostnadene for utbygging av flytende havvind, er det grunn til å tro at dette vil utløse flere prosjekter både på norsk sokkel og internasjonalt.

Flytende havvind på norsk sokkel kan bli et nytt industrieventyr bygget på skuldrene av vår verdensledende leverandørindustri. Vi vet at forbruket av olje og gass skal ned. Vi vet industrien vår trenger flere ben å stå på. Derfor peker Arbeiderpartiet på flytende havvind som en av næringene vi vil satse på det neste tiåret.