Flaut, Berg Ap

Ingen spøk: – Men det var ingen spøk. Arbeiderpartiet og de to fra Felleslista har flertall i kommunestyret med sine åtte representanter, skriver Ivar Mortensen.   Foto: Linda Juanette Lande

debatt

Berg kommunestyre avholdt møte torsdag 9. mai. Mange viktige saker var på sakskartet. Heldigvis kunne et enstemmig k-styre slutte seg til alle sakene, bortsett fra den aller siste på sakskartet. Den saka gjaldt en søknad fra «Kråkeslottfestivalen» om tilskudd til årets arrangement, som skal skje 14.-16. juni.

Festivalarrangøren ba i sin søknad om et tilskudd på 60.000 kroner — samme sum som omsøkt de seinere år. Instillinga fra administrasjonen var å gi et tilskudd i år — som de siste årene — på kroner 40.000. Samlingslista ba om et gruppemøte. Vi ble der enige om å foreslå årets tilskudd økt til omsøkt beløp — 60.000 kroner. Argumentasjonen for dette var å gi et tydelig signal til arrangøren om hvor viktig og stor denne festivalen er, ikke bare for Berg og etter hvert Senja kommune — men for hele regionen og landsdelen. Vi ville vise Kråkeslottfestivalen at Berg kommunestyre — for siste gang som egen kommune — ville bevilge litt ekstra og for å gi et tydelig signal til det nye Senja kommunestyre at dette er en festival som gir Senja mye positiv omtale. Det er ikke å overdrive å si at festivalen er blitt landskjent. Artister som tidligere har vært her står nærmest i kø for å komme tilbake. Sist år hadde Skaland Motell — nå Skagi — rombestillinger fra Nordkapp til Lindesnes til festivalhelga.

Troms Fylkeskommune har de seinere år bevilget 50.000 kroner til arrangementet, også i år.

Etter gruppemøtet ber Berg Ap om ordet. De har også hatt gruppemøte. De foreslår heller tilskuddet halvert — til 20.000 kroner. Begrunnelsen for dette er at det er mange i Berg som søker om og trenger kulturmidler. Vi satt som lamslåtte….hørte vi riktig…det måtte være en spøk.

Men det var ingen spøk. Arbeiderpartiet og de to fra Felleslista har flertall i kommunestyret med sine åtte representanter. Dermed ble det vedtatt med åtter mot syv stemmer at Kråkeslottfestivalen kun får 20.000 kroner i tilskudd i år. Hadde dere enda kunne gått for innstillinga….Det var direkte flaut å være representant i Berg kommunestyre. Dette viser i klartekst hvor betent nord-sør syndromet er i Berg. For dette handler ikke om at kommunen ikke var bemidlet til å kunne yte omsøkt tilskudd. Det handler ene og alene om at Kråkeslottet ikke ligger på riktig side av fjellene. For da ville argumentasjonen vært en helt annen.

Kråkeslottfestivalen er et fyrtårn. Det hersker det ingen tvil om. Berg kommune er snart historie. Kanskje er det det beste. For maken til smålighet fra flertallet i Berg kommunestyre skal man lete lenge etter.

Det er regelrett flaut.