Kysten og fiskerne vil heie på partier som tar ansvar

SVs pliktbløff om trålkvoter i Stortinget

VERDIER: - Jeg tror fiskerne og kysten vil heie på partier som ikke bløffer i fiskeripolitikken, men som tar ansvar, forener krefter og skaper en moderne og forutsigbar fiskeripolitikk, som skaper verdier og står seg over tid — under skiftende regjeringer, skriver Johnny Finstad.   Foto: Knut Godø

Jeg tror fiskerne og kysten vil heie på partier som ikke bløffer i fiskeripolitikken

Johnny Finstad

SKRIBENT: Johnny Finstad.  Foto: Privat

debatt

Stortinget avviste nylig forslag fra SV om at trålkvoter med tilbuds- og bearbeidingsplikt skulle konfiskeres og overføres kystflåten. SV ville gi inntrykk av at mange hundre arbeidsplasser i fiskeindustrien ikke ville bli satt i fare, derfor skulle aktivitetsplikten bestå. Det var selvsagt en bløff.

SV ble gjennomskuet av de andre partiene — bortsett fra Rødt. De fleste vil jo forstå at når trålkvoten er fjernet, så kan det ikke være aktivitets- eller barbeidingsplikt på råstoff som ikke lenger leveres til anlegget.

Juridisk er jo dette helt på jordet, forslagene fremstår som fullstendig ulogiske, og ville selvsagt fjernet mange hundre fiskeindustriarbeidsplasser i lokalsamfunn og hjørnesteinsbedrifter langs kysten — som i Melbu, Stamsund, Båtsfjord og Hammerfest.

SV har heller ingen prinsipielle bekymringer med å refordele konfiskerte trålerkvoter som uomsettelige gratiskvoter for kystflåten. De fleste av dagens kystfiskere har betalte for kvoten sin. Mulig SV tenker likebehandling i næringa med å inndra også kystfiskernes kvoter — for så å refordele disse også som uomsettelige gratiskvoter?

Enhver næringsdrivende, også de som lever av naturressursene, inkludert fiskere, utvikler sin egen virksomhet og skaper verdier som kan selges eller overføres til neste generasjon. Det er en del av motivasjonsgrunnlaget for å skape utvikling, verdier og arbeidsplasser. Uomsettelige kvoter bryter med det prinsippet.

Men folkens, SV vil altså tilbake til fortiden. Staten skal bli den nye væreieren. Privilegier som deles ut får man ikke eie eller skape egne verdier av. Det er folkets og ikke fiskernes eiendom. Retorikken fra SV har vært hard. Fisken skulle føres tilbake til folket, og kvotebaronene på kysten skulle fjernes. Selv om Røkke forlengst har solgt trålkvotene, fortsetter SV å bruke symbolkraften. Hjemfall til kystbefolkningen og opprør mot de rike fiskerne er følelsen SV ønsker å skape.

Fiskerinæringen er ikke perfekt, men fiskere som har pantsatt hus og hjem, kjøpt seg fiskekvoter — og lyktes med å skapt arbeidsplasser, kan altså med SV sin politikk risikere å få konfiskert kvoten, og naboen får samme kvote tildelt gratis av SV.

Fiskerinæringen går så det suser. Forvaltningen etter kvoteinnføringen har vært en suksess, og den teknologiske utvikling har vært stor. Optimismen er tilbake. Fiskerne tjener penger, og ungdommen vil tilbake til yrket.

De politiske partiene utenom SV og Rødt vil fortsatt ha en variert flåtestruktur som sikrer helårig fangst og arbeidsplasser, og står fast ved avtalen om fordeling mellom flåtegruppene. Alle partier ønsker et pliktsystem som fungerer bedre. Det skal regjeringen straks legge fram sak til stortinget på.

Jeg tror fiskerne og kysten vil heie på partier som ikke bløffer i fiskeripolitikken, men som tar ansvar, forener krefter og skaper en moderne og forutsigbar fiskeripolitikk, som skaper verdier og står seg over tid — under skiftende regjeringer. Det vil fiskerne og kysten tjene på.