Beslutningen i reguleringsplanen er feil:

Andslimoen må få blomstre!

VEKST: - Eksisterende og nye næringslivsaktører må få muligheten til utvikle seg i kommunen der hvor de finner det best, skriver Sylvi Granheim på vegne av Team Lians 35 fulltidsansatte fagarbeidere innen camping.  

Målselv vil også med et større utvalg tiltrekke seg kunder fra distriktet

debatt

Vi tror at detaljhandelen er under press, ikke bare i Målselv, men i hele landet. Dette skyldes blant annet at flere handler på nett. Detaljhandel i nåværende form vil nok på sikt overleve, men i mer begrenset form.

Vi tror at en miks av tjenester og detaljhandel vil være mer fremtidsrettet, og da kreves det mer plass og flere muligheter enn det som finnes i Bardufoss sentrum. Andslimoen gir svar på disse utfordringene, og området har vist seg å være veldig attraktivt for alle slags næringsaktører over tid. Beslutningen om å hindre detaljhandel på Andslimoen har skapt splid mellom næringsaktører, lokalbefolkning og politikere i kommunen i lang tid.

Historien viser at beslutningen er feil, og vi har gått glipp av mange muligheter. Vedtaket er fattet mot det de fleste næringslivsaktørene i Målselv og omegn ønsker, og hindrer utvikling for eksisterende bedrifter og nye bedrifter. Andslimoen har vært en verkebyll siden stedsutviklingsprosessen ble gjennomført, og vil dessverre ikke forsvinne når avstanden fra det næringslivet ønsker og har behov for, er så langt fra politikernes visjoner.

Andslimoen har et konkurransefortrinn for utvikling av handel og økt næringsvirksomhet ut fra den sentrale beliggenheten i regionen. Det er i dag et direkte utstillingsvindu ut mot E6, og vil kunne utløse mer impulshandel. Å kun vektlegge industri og plasskrevende varer mener vi er hemmende for utviklingen på Andslimoen og i Målselv kommune. Potensiale for næringsutvikling er stort ved å slippe til flere aktører innen detaljvarehandel/dagligvare.

Med å åpne opp for muligheten til detaljhandel/dagligvare, vil det kunne gi vekst i flere næringer. Økt næringsaktivitet genererer mer utvikling også til hele kommunen. Å legge til rette for detaljhandel som krever plass vil være et pluss, da innbyggerne i dag stort sett må ut av kommunen for å finne dette.

Noen varegrupper krever også store arealer til bygg, men også parkering og leveranse, noe som Andslimoen i dag kan levere. Samtidig som kommunen nå legger mer til rette for tjenesteyting med barnehage, kirke, tannlege, helsesenter, sykehjem og eldreboliger er det naturlig å invitere inn andre handelsgrupper i området.

Løsningen for alle parter kan være å regulere et område som Andslimoen som et såkalt avlastningsenter på grunnlag av at Bardufoss sentrum ikke har fysiske vekstmuligheter. (Sitat regional plan for handel Troms, «avlastningsenter skal avlaste sentrum der behovet er tilstede. Begrunnelsen for å kunne etablere et avlastningsenter er blant annet at sentrum har plassmangel, er fysisk sett for lite og/eller har verneverdige bygningsmiljøer og ikke er i stand til å ta imot all ny handelsvirksomhet»). Med denne løsningen er det mulig å få til som Ole Brumm sier; «ja takk begge deler».

Vi ønsker oss et levende, flott og intimt Bardufoss sentrum, samtidig som Andslimoen kan få lov til å blomstre og utnytte sitt potensiale. Aktørene ønsker seg en fremtidsrettet plan som åpner for detaljhandel også på Andslimoen. Vi må se på hva som er best for Målselv, og ikke stiller oss slik at vi heller kanaliserer aktiviteten til andre kommuner i vår region.

Målselv vil også med et større utvalg tiltrekke seg kunder fra distriktet som har kortere vei hit enn til Tromsø. Det vil gi positiv utvikling, flere arbeidsplasser og større skatteinntekter til kommunen. En fordel, som følge av dette kan være økt bosetting.

Alle verdens tidligere vedtak bør ikke ha gyldighet da politikk er ferskvare, og må endres i takt med tiden. Eksisterende og nye næringslivsaktører må få muligheten til utvikle seg i kommunen der hvor de finner det best.

Team Lians 35 fulltidsansatte fagarbeidere innen camping som ønsker å vokse!