«Ja til et oljefritt Senja!»

KRONIKK

KORTVARIG: - Det handler om bærekraft og framtida vår! Vi kan ikke tillate at vår sårbare kyst blir ødelagt for en kortvarig gevinst, skriver Kay Erling Ludvigsen. Han var en av deltakerne på vardebrenninga som Senja lokallag av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja arrangerte på Finnsnes lørdag.   Foto: Maria Holm Simonsen.

Varig vern av Lovese er nødvendig for at vi skal kunne leve gode liv — også i framtida

debatt

Ti av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet har sagt ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Over halvparten av Arbeiderpartiets velgere sier nei til konsekvensutredning. Kun 34 prosent av Arbeiderpartiets velger er positive til konsekvensutredning. Troms Arbeiderparti ønsker et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, det samme gjør Finnmark og Nordland Arbeiderparti.

Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen la i 2018 fram en ny rapport hvor de hadde undersøkt nordmenns holdninger til fortsatt oljeutvinning, generelt og i Lofoten, Vesterålen og Senja. Konklusjonen var; at det i Nord-Norge er mest interesse for vern av disse områdene. Hele syv av ti innbyggere i Nord-Norge ønsket å verne heller enn utvinne. På landsbasis var nesten 60 prosent mot oljeboring i de sårbare områdene.

Grasrota i Arbeiderpartiet, og folket generelt, er dermed helt klart negativ til kompromissforslaget som gikk igjennom på forrige landsmøte i Arbeiderpartiet. Det må bli slutt på dårlige kompromiss i en så viktig sak. Vi trenger tydelige vedtak, og en forutsigbar linje i et av de viktigste miljøspørsmålene i vår tid. Senja Arbeiderparti har ikke gjort et vedtak i denne viktige saken, men etter som jeg forstår skal også det spørsmålet opp til debatt i løpet av kort tid. Jeg håper Senja Ap gjør det et stort flertall av velgerne våre ønske, og gir et klart ja til et oljefritt Senja!

Argumentene for et oljefritt Senja er mange. Seismikk brukes både når man leter etter og produserer olje, og er gjennom petroleumsloven definert som petroleumsvirksomhet. De kraftige lydkanonene man bruker for å kartlegge geologien under havbunnen skremmer fisken, og legger beslag på områder som ellers brukes til fiske.

Havforskningsinstituttet viser til en nedgang i fangst av fisk på mellom 50 og 80 prosent i en radius på 33 km fra lydkanonene. Ressursene i havet har vært grunnlaget for bosetning og sysselsetting i regionen i generasjoner. Oljevirksomhet utenfor Senja vil ha en sterk negativ påvirkning på kystfisket. Dette vil igjen gi store negative ringvirkninger for både fiskerinæring, og andre næringer, i tillegg til bosetningen på land.

Den spektakulære naturen gjør Senja til et unikt feriested for turister fra hele verden. Turistnæringen er avhengig av at naturen i området bevares som «ren og uberørt» for å opprettholde regionens verdi som reisemål. En rapport fra nærings- og fiskeridepartementet viser mulighet for 5.000 nye arbeidsplasser innen nye marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæringen. Sammenlignet vil olje- og gassutvinning i dette området kunne gi mellom 400 og 1.100 arbeidsplasser, fra Namsos til Tromsø, forutsatt ilandføring og en oljepris på 100 dollar.

Kontinentalsokkelen er på sitt smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette gir helt unike forutsetninger for bioligisk produksjon. På grunn av den smale sokkelen, er situasjonen i tillegg en helt annen i nord. Der Nordsjøen er som en firefeltsmotorvei hvor all trafikk går i flere filer så kan Lofoten, Vesterålen og Senja sammenlignes med et fortau.

Det er fisken vi skal leve av i framtida — ikke olja. Områdene de tror det ligger olje og gass i er altså de eksakt samme som områdene hvor vi finner de viktigste fiskefeltene og gyteområdene for blant annet torsk. Dette gjør det umulig å drive fiskeri og oljenæring samtidig.

Argumentet om at oljeaktivitet skaper flere arbeidsplasser er håpløst. Antall mulige arbeidsplasser innenfor nye marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæring er mye høyere enn innenfor oljenæringen. Ved en eventuell oljeutvinning vil disse næringene ikke kunne oppleve sitt potensiale.

Det handler om bærekraft og framtida vår! Vi kan ikke tillate at vår sårbare kyst blir ødelagt for en kortvarig gevinst. Derfor håper jeg at både Arbeiderpartiets landsmøte, og Senja Arbeiderparti har baller nok til å gi et klart nei til oljeutvinning på Senja. Vi kan ikke bare kaste fakta til side, og tro at vi skal bli et nytt Stavanger. Det skjer ikke — i alle fall ikke på grunn av olja!

Det er fisken vi skal leve av i framtida — ikke olja. Derfor må vi sørge for at vi ikke ødelegger livsgrunnlaget vårt i jakten på gull. Varig vern av Lovese er nødvendig for at vi skal kunne leve gode liv — også i framtida!