Nussir ASA — et falsum skapt av regjeringen

KRONIKK

BØRNOTERT: - I media fremstilles Nussir ASA nærmest som et gruveselskap i regi av Øystein Rushfelt (bildet). Mannen som skal berge Kvalsund og verden. Sannheten er en ganske annen. Nussir ASA er som navnet tilsier et allmennaksjeselskap (ASA). En selskapsform som er annerledes enn et vanlig AS. Og en selskapsform som er nødvendig for å kunne bli børsnotert, skriver Jan Skogheim.  Foto: Jan Morten Bjørnbakk, NTB Scanpix

Slutt å ødelegge distriktene med slikt dere ikke vil ha i og rundt Oslo

debatt

Nussir er blitt et kjent begrep den siste tiden. På godt, men mest på vondt. På godt fordi det ifølge dem selv vil bidra til «det grønne skiftet» gjennom å ta ut kobbermalm som verden trenger. Og tilføre Kvalsund hardt tiltrengte arbeidsplasser. På vondt fordi det vil føre til økt forurensing både lokalt og globalt.

Lokalt gjennom selve gruvedriften i fjellene Nussir og Ulveryggen og sjødeponi i Repparfjorden. Globalt fordi den kobberholdige malmen faktisk må fraktes til og bearbeides et annet sted i verden. Med de forurensingene det vil føre til både under transport, bearbeiding og produksjon.

I media fremstilles Nussir ASA nærmest som et gruveselskap i regi av Øystein Rushfelt. Mannen som skal berge Kvalsund og verden. Sannheten er en ganske annen. Nussir ASA er som navnet tilsier et allmennaksjeselskap (ASA). En selskapsform som er annerledes enn et vanlig AS. Og en selskapsform som er nødvendig for å kunne bli børsnotert.

Det betyr at hvem som helst kan eie aksjer der bare pengebok, investeringslyst og investeringsevne er stor og god nok. Det er ikke et gruveselskap med maskiner, folk og ferdige anlegg det bare er å starte opp. Først må det nemlig skaffes penger. Noe som kanskje har visst seg vanskeligere enn antatt. For om dette var så samfunnsnyttig og lønnsomt som Rushfelt fremstiller det; Burde ikke da norske selskaper og banker da stø i kø for å investere? Det gjør de ikke og det gjør de rett i!

I det positive vedtaket om driftskonsesjon fra nærings- og fiskeridepartementet av 14.02.19 stilles en rekke krav tilknyttet miljø og samiske hensyn. Så sterke krav at en må stille spørsmål om tiltaket i det hele tatt er gjennomførbart økonomisk. Særlig når en før oppstart må stille 15,4 millioner kroner i økonomisk sikkerhet for oppfyllelse av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak. Dette kommer i tillegg til oppstartskostnader og andre utgifter.

Tilbake til den samfunnsnyttige verdien for Kvalsund og verden. Størrelsen på tiltaket tilsier at kontraktene må lyses ut i hele EØS-området. Hvorvidt dette da vil tilføre Kvalsund som samfunn nye arbeidsplasser for de som allerede bor, og skal betale skatt dit, der er i beste fall svært usikkert.

Dessuten er verdens kobberressurser store og gjenbruk blir stadig mer utbredt. Begge deler forhold som stiller store spørsmålstegn ved berettigelsen av tiltaket. Og ikke minst berettigelsen til å ødelegge Repparfjorden og områdene rundt Nussir og Ulveryggen i «det grønne skiftets tjeneste».

Nussir ASA er et falsum. Et falsum skapt av regjeringen og investorene i Nussir ASA for å vise verden at de gjør noe for verdens miljø. Et falsum som et stort flertall på Stortinget stiller seg bak. For; Verden trenger ikke kobbermalmen fra Nussir-feltet. Verden har store kobberreserver som kan tas i bruk. Regjeringens ja til drift skyldes at regjeringen vil vise verden at Norge tar sin del av «byrden» ved det grønne skiftet. Ingenting annet! Eller kjøpe seg goodwill ute i verden som det også kalles.

I deres hoder blir da miljøødeleggelsene for et parentes å betrakte. Dessuten vil jo ødeleggelsene skje i Finnmark, og der er det vel ingen andre enn nærmiljøet til noen samer og fjordfiskere som blir rammet...

«Kjære» regjering og storting; Slutt å skyve «arbeidsplasser» foran dere når dere skal ødelegge naturen. Enten det nå er ved hjelp av vindkraft, lakseoppdrett, gruvedrift eller det som like ille er. Slutt å ødelegge distriktene med slikt dere ikke vil ha i og rundt Oslo. Dere elsker å fremstille Norge som det reneste landet i verden. Med flotte fjorder og mektige fjell.

Det dere ikke forteller verden er all dritten som dere bedriver inne i fjellene eller under overflaten i fjordene. Eller er dere virkelig like virkelighetsfjerne og dumme som keiseren i eventyret «Keiserens nye klær»? Det er grunn til å stille spørsmålet.