Bagatelliserer skadene

Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix. 

debatt

På baksia av Folkebladet har det i det siste vært anløp til debatt om snus og snusing. Dette uten at debatten hittil har tilført oss noe nevneverdig kunnskap, for å si det mildt. Daniel Gundersen etterlyser i Folkebladet fakta omkring snusing.

Man kan iallfall slå fast følgende: Snus inneholder nikotin. Nikotin er skadelig for kroppen. Kroppen trenger ikke nikotin.De som snuser, men ikke har vært røykere, har kun negativ effekt av å snuse. Røykere som slutter å røyke, men går over til snusing, kan ha en liten positiv effekt av å snuse, sammenliknet med å fortsette å røyke.

Undertegnede er ikke medisiner, men har innhentet litt kunnskap om fagfeltet, og som tillitsvalgt i LHL (Landsorganisasjonen for hjerte-og lungesyke) fant jeg det riktig å prøve å tilføre noe kunnskap om snusingen. Ikke minst fordi kunnskapsnivået ser ut til å være behagelig lavt, og fordi de fleste snusere ser ut til å ville bagatelliserte skadeeffekten av snusinga. Det siste kjenner man jo igjen hos mange røykere.

Resultatene fra forskning om snusbruk og kreft er inkonsistente (ikke helt konsekvente). Noen, men langt fra alle, undersøkelser viser sammenhenger mellom snusbruk og kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule. Snusbruk ser ikke ut til å føre til hjerte- og karsykdommer. Når man bruker uttrykket «ser ut til» betyr det at man ennå i forskninga ikke kan si at det er helt sikkert en sammenheng. Ser man for eksempel fem år fremover i tid kan det være at man finner en sikker sammenheng.

For pasienter med hjerte- og karsykdommer kan snus imidlertid øke risiko for plutselig død. Dette kan skyldes at nikotin i snus fører til en forbigående økning i blodtrykk og puls, noe som kan være fatal for hjertepasienter. Et intensivt snusforbruk er satt i sammenheng med utvikling av diabetes. Videre kan snusing under graviditet skade fosteret og føre til graviditetskomplikasjoner. Snus er imidlertid ikke satt i sammenheng med sykdommer som ikke også oppstår fra røyking. For sykdommer hvor både snusbruk og røyking inngår som årsaker, er risikoøkningen gjennomgående høyere for røyking

I 2017 rapporterte 17 prosent av voksne menn i alderen 16-74 år at de brukte snus daglig, mens ytterligere fem prosent brukte snus av og til. For kvinner var de tilsvarende andelene henholdsvis seks og tre prosent. Antallet regelmessige snusbrukere kan dermed anslås til 408.000 menn og 175.000 kvinner, til sammen 583.000 personer. Kilde: Dr polit. Karl Erik Lund, Folkehelseinstituttet (Store norske leksikon).

I likhet med røyking er snusing ingen privatsak. I dag bruker helsevesenet millioner av skattekroner hvert år for å forsøke å bøte på tobakksskadene hos pasienter. Mange kolspasienter forbanner nok i dag den dagen de begynte med tobakk.

Og altfor mange mister sine i altfor tidlig alder pga. av bruk av tobakk. Snusing har jo også et estetisk og et smitteproblem. Brukte snusposer i gata og på andre plasser er ikke noe særlig bra. Og veldig kyssevennlig er jo snusen ikke! Kjøper du snus i morgen etter dette?