Høyre overkjører og neglisjerer alle innspill:

Tøv at Forsvaret raseres i nord?

STRIDSEVNE: - Status er nemlig den at Hæren i indre Troms blir uten relevant helikopterstøtte da alle Bell 412-maskinene, på tre nær, skal flyttes fra Bardufoss til Rygge. Dette til tross for at sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johanessen, i klartekst sier at mangel på helikoptre går direkte ut over stridsevnen, skriver Tor Nymo.   Foto: Øyvind Aukner

Det har ført til en polarisering som jeg tror bekymrer mange velgere og forsvarsvenner, ikke minst i vår landsdel

Tor Nymo

ARTIKKELFORFATTER: Tor Nymo.  Foto: Linda Pedersen

debatt

I et leserinnlegg like før nyttår hadde jeg et innlegg i media der jeg tillot meg å kritisere regjeringen og stortingsflertallet for vedtak som, ikke bare etter min mening, ville rasere Forsvaret i Nord-Norge. Siden jeg har vært ute av landet i nesten hele januar har jeg ikke sett noen negative reaksjoner, inntil jeg kom hjem og leste svaret fra Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, som nyter stor tillit i Høyres ledelse.

Bakgrunnen for min kritikk var tre saker fra Stortingets behandling av langtidsplanen, nemlig den såkalte landmaktsproposisjonen, som helt klart ville svekke Forsvaret i landsdelen. Disse sakene var hærhelikoptre, bataljon/Brigade Nord og stridsvogner. I tillegg tillot jeg å ta med regjeringens forslag, med støtte av Ap om å legge ned Andøya flystasjon.

Dette gjorde jeg — til tross for at jeg ikke har noe tro på at mine synspunkter, som deles av svært mange, om den faktiske, bedrøvelige tilstanden i det norske forsvar, vekker noen form for bekymring verken hos forsvarspolitisk talsmann i Høyre eller forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Disse to herrer har frenetisk og monotont avvist all kritikk og avsløringer med motangrep og fornektelse. At de i tillegg gjentar og gjentar at det foregår «en historisk satsning på Forsvaret, og øket kampkraft i vår landsdel», står rett og slett ikke til troende.

Status er nemlig den at Hæren i indre Troms blir uten relevant helikopterstøtte da alle Bell 412-maskinene, på tre nær, skal flyttes fra Bardufoss til Rygge. Dette til tross for at sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johanessen, i klartekst sier at mangel på helikoptre går direkte ut over stridsevnen. Med dårligere reaksjonstid, mobilitet og sikkerhet, svekkes Hærens evne til å løse sine operative oppgaver. Han sier videre at dedikerte helikoptre er en bortimot uunværlig ressurs — og avslutter med å peke på at medevac (medisinsk evakuering) er helt avhengig av helikoptre. Uten disse står skadde eller sårede soldater i fare for å dø fordi de ikke tidsnok får medisinsk behandling.

2. bataljonen på Skjold skal, etter regjeringens vedtak, omgjøres fra en stående styrke til en mobiliseringsavdeling, noe som helt klart vil svekke reaksjonsevnen i betydelig grad. Det betyr dessuten at brigaden reduseres til et nivå som gjør at vi ikke lenger har en fullverdig brigade. Når det gjelder den helt nødvendige moderniseringen av Hærens stridsvogner, som skulle vært i gang for lengst, er altså skjøvet langt inn i framtiden.

På Andøya har den maritime overvåkningen, MPA, som P-3 Orion står for, blitt kraftig svekket. Blant annet har personell sluttet som en følge av regjeringens vedtak, med støtte av Ap, om at Andøya flystasjon skal nedlegges som MPA-base og i stedet bygges opp på Evenes.

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes og partiet Høyre, sammen med resten av regjeringen, er på fullstendig kollisjonskurs med store deler av den nordnorske opinionen når det gjelder nedbyggingen av Forsvaret i landsdelen.

Etter at forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen i sin nyttårstale i Oslo Militære Samfund kom «ut av skapet», fri for sterke politiske føringer og sa: «Forsvaret har rett og slett ikke den størrelsen og utholdenheten det trenger for og handtere utfordringene vi i økende grad står overfor de kommende årene», er status og realiteten om Forsvaret rimelig klart. Forsvarssjefen sa videre rett ut, i sin nyttårstale, at Forsvaret nå er for lite til at det, over tid, kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt. En mer presis beskrivelse av tilstanden i det norske Forsvaret er det vel vanskelig å få.

Med sin nyttårstale 22. januar i OMS kledde Bruun-Hanssen dermed Høyre-regjeringens fremste forsvarspropagandister, med Hårek Elvenes i spissen, svært så nakne. Er det for mye å forvente at uttrykk som» historisk satsning på Forsvaret, og øket kampkraft i vår landsdel», er lagt død, og at kommentarer og nyheter om den faktiske og bedrøvelige tilstanden i Forsvaret ikke lenger blir forsøkt tiet i hjel eller blir møtt med motangrep og fornektelse av regjeringen? Interessant er det å merke seg hva administrerende direktør for Forsvarets forskningsinstitutt skriver: «Forsvarssjefens nyttårstale viser at tiden for fortrenging av Forsvarets problemer er definitivt forbi».

Jeg, og flere enn meg, kan ikke slutte å undre meg over at Høyres ledelse ikke lytter til, men fullstendig overkjører og neglisjerer, alle de fornuftige og velfunderte innspill fra sine velgere i landsdelen med stor kunnskap og sterkt engasjement om Forsvaret. Det samme kan en jo si om Ap-ledelsen når det gjelder å gi sin tilslutning til regjeringen i behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret.

Historien viser at når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk så har ulike regjeringer tilstrebet å få til/ha tverrpolitisk enighet. Under regjeringen Solberg har man nærmest smadret denne enigheten. Det har ført til en polarisering som jeg tror bekymrer mange velgere og forsvarsvenner, ikke minst i vår landsdel.