Lenvik og handelstanden på Finnsnes til tjeneste?

MELKEKU: - For kommunen og handelsstanden er bilene blitt en lukrativ melkeku, som det er om å gjøre å tyne mest mulig ut av, skriver Ole Henriksen. Her et bilde fra Heimlymyra.  Foto: Trond Sandnes

Er det grådighetskulturen som ikke greier å begrense seg?

debatt

Om ikke hensikten med parkeringsavgiften er å tjene penger, så må noen forklare en annen hensikt-versjon. Det er ikke bare handelstanden på Finnsnes som benytter seg av sentraliseringspolitikken som gjennom år har medført at det meste av butikker og offentlige tjenester er sentralisert, for Lenviks del, til Finnsnes.

Da parkeringsavgiften ble innført var argumentet, eller unnskyldningen, at byen Finnsnes eller tettstedet måtte få kontroll på parkeringsproblemene. De aller fleste husker kaoset på parkeringsplassen mellom Sparebanken og Kvistad-sentret. Ikke en eneste oppmerket parkeringsplass. Den som hadde vært så uheldig at han satte bilen fra seg tidlig på dagen, risikerte å måtte vente til at butikkansatte og bankansatte var ferdig med sin arbeidsdag før det ble en åpning slik at bilen kunne hentes ut.

Selvfølgelig var dette en uholdbar situasjon, men hvorfor la ikke banken og forretningsstanden til rette for sine kunder og ikke minst for sine ansatte, slik at alle kunne ha en parkeringsplass, både i jobbsammenheng og som kunde? Det å regulere parkeringsplassene med en enkel oppmerking koster ikke all verden, og ville være en gest, et servisetilbud til kundene og et tiltak som viste bedriftenes vilje til å ivareta sine ansatte. Men istedenfor ble det innført parkeringsavgift, og stakkars den parkerende som beregnet sin tid dårlig og kom frem til bilen ti minutter etter parkeringstiden var over. Så ventet det som regel et parkeringsgebyr som slettes ikke sto i forhold til forseelsen på ti minutters feilparkering.

Lenvik kommune og handelstanden prøver å kline mest mulig av byens aktiviteter inn i området fra Olderhamna og til Valen, der forretningsstandens kamp om kundene overgår det meste i tilbud og reklame for hvem som har det billigste produkt, men en gratis parkeringsplass er snart ikke å oppdrive for den som skal foreta et innkjøp eller gå inn på et serveringsted for å få seg en matbit og en kopp kaffe.

Havneområdet er et knutepunkt med flere hurtigbåtavganger daglig og hurtigrute. For mange distriktsboere er ikke det offentlige busstilbudet til stede, og valget blir da egen bil som blir parkert på parkeringsplassen på Valen. Lenvik kommune til tjeneste; burde det ikke være et tilbud til reisende som besøker Tromsø eller Harstad på en dagstur, at de kunne få sette bilen fra seg uten å betale, eller i verste fall å måtte betale et parkeringsgebyr. Spesielt nå med alle hurtigbåtene som kansellerer sine ruter når småbølger kruser seilingsleden.

Amfi-senteret viser til et rekordoverskudd — hvor pengene er tjent sier senterlederen ingenting om. For forretningsforetak på innersiden av av sentret ser det ikke ut til at alle har vært så vellykket med drifta. Det er støtt og stadig at gitterdørene er nede over lang tid, før det kommer nye foretak som prøver seg. Det er da en kan lure på om det er parkeringsavgiften som bringer inn velstanden for Amfi-senteret? Eller er det grådighetskulturen som ikke greier å begrense seg? Noe må det være.

For Lenvik kommune med slagordet «Lenvik til tjeneste» må det være litt forsmedelig å være den som som leder an når det gjelder å flå folk som kommer i nødvendige æren til byen i Midt-Troms, enten det gjelder å besøke offentlige etater eller det er for et nødvendige innkjøp som ikke lenger er å oppdrive i distriktene. Et hvert foretak, offentlig eller privat, med respekt for seg selv og ærefrykt for seg og sine tjenester, burde ta i mot sine kunder med åpne armer, uten først å forlange betaling, og i ytterste konsekvens kassere inn bøter.

Det er ingen som tror på at folk reiser til Finnsnes for å parkere bilen selv om parkeringen var gratis. Det som mest sannsynlig er sannheten, er at for kommunen og handelsstanden er bilene blitt en lukrativ melkeku, som det er om å gjøre å tyne mest mulig ut av. For kommuneplanleggerne burde det være en selvfølge at alle forretningsforetak som etablerer seg må sørge for at det er parkeringsplass for ansatte og ikke minst for sine kunder. Når en kunde får et parkeringsgebyr i tillegg til parkeringsavgift, er det ikke vanskelig å forstå at denne kunden velger en annen forretning for å bruke sine penger i, i ettertid.