Stortingsarbeidets allehånde oppgaver

En velment oppklaring

Hardt arbeid: - Ingen må tro at norske partiledere sitter med beina på bordet og drikker kaffe av den grunn. Det finnes vel knapt mer hardt arbeidende mennesker enn de som har påtatt seg oppgaven som partileder, skriver Tove Karoline Knutsen.   Foto: Trond Sandnes

Slapp av og senk skuldrene! Både Jonas Gahr Støre og andre partiledere gjør en stor jobb

Tove Karoline Knutsen

ARTIKKELFORFATTER: Tove Karoline Knutsen.  Foto: Trond Sandnes

debatt

En selsom debatt fant sted i innspurten til jula. Et oppslag i media om at Aps leder Jonas Gahr Støre sjelden er på møtene i den stortingskomiteen han er med i, fikk enkelte til å svinge seg mot de store retoriske høyder.

Forargede utsagn fløy gjennom lufta og dukket opp som besk kritikk i avisspalter og på diverse sosiale og usosiale plattformer. Sist ute var Jan Skogheim fra Sørreisa, som hadde et innlegg i denne avis som var så hakkende galt at jeg lurer på om det var ironisk ment. Men siden forvirrelsen tydeligvis er stor om hva stortingsarbeid består i, både hos Skogheim og hos andre, skal jeg her gjøre et forsøk på å rydde vei for de villfarne.

La meg først minne om følgende: Også Høyre-leder Erna Solberg var notorisk fraværende på komitemøtene i årene før 2013. Jeg vet hva jeg snakker om; vi var nemlig i samme komité. Også den gang hadde media oppslag om at lederen i det største opposisjonspartiet «skulket» komitemøtene, uten at jeg for min del fant noen som helst grunn til å kritisere Solberg.

Det har nemlig vært helt vanlig at partiledere eller parlamentariske ledere ikke skal behøve å møte i komité, dersom partiets synspunkter og komiteens arbeid forøvrig blir ivaretatt av andre partimedlemmer. Men ingen må tro at norske partiledere sitter med beina på bordet og drikker kaffe av den grunn. Det finnes vel knapt mer hardt arbeidende mennesker enn de som har påtatt seg oppgaven som partileder. Det er heller ikke slik at partilederne er uvitende om saker som kommer opp i komitéene. Tvert imot. Partilederne må være involvert i, og opplyst om, alle viktige saker både i egen og andre komiteer.

De ordinære komitémøtene er av det formelle slaget og utgjør bare en liten del av representantenes mangslungne oppdrag. Komiteene har ett til to møter i uka, som regel til faste tidspunkter. Møtene dreier seg først og fremst om å gjennomgå partienes merknader til proposisjoner, stortingsmeldinger og representantforslag og å avgi sakene — dvs. formelt klargjøre disse for plenumsbehandling i Stortinget. Andre oppgaver er for eksempel å fordele saksordførererskap mellom partier og representanter.

Det viktigste politiske arbeidet med de enkelte sakene blir i stor grad håndtert i partienes fagfraksjoner parallelt med arbeidet i komiteen. Også eventuelle møter mellom partiene med tanke på samarbeid tas underveis og utenom komitémøte. Foruten dette foregår mye av den politiske aktiviteten i Stortinget i partienes gruppemøter — hvor partilederne/parlamentariske ledere selvsagt spiller en viktig rolle.

Derfor er mitt råd til alle som har fyrt seg opp i denne saken; slapp av og senk skuldrene! Både Jonas Gahr Støre og andre partiledere gjør en stor jobb og gir mer av sitt liv i politikkens og samfunnets tjeneste enn de fleste av oss noen gang kommer til å gjøre.

Og til Jan Skogheim, som tilsynelatende i fullt alvor mener det er klanderverdig at Aps leder ikke møter i komitéen, mens han finner det helt greit at finansministeren blir «sponset» av en av landets rikeste menn, vil jeg innstendig be om at han tenker over saken en gang til mellom munnfullene med julemat. Men — jeg lurer nå fremdeles på om Skogheim mente å være ironisk.