Usikkerhet om organisering av kreftbehandling i Målselv

Nedlegging må vurderes på nytt

HARME: - Det er ikke til å legge skjul på at ryktene om å kutte stillingen som kreftsykepleier ved legekontoret har skapt harme i kommunenes befolkning, skriver Rolf Austgard.  Foto: Ronald Johansen

Målselv Venstre mener det er lite fornuftig å legge ned kreftsykepleierstillingen

Rolf Austgaard

ARTIKKELFORFATTER: Rolf Austgaard.  Foto: Jan-Erik Bergstad

debatt

Vi er fra media blitt kjent med at det administrativt planlegges å legge ned ett årsverk som kreftsykepleier ved legekontoret i Målselv og avslutte den tjenesten som ytes til kreftpasienter og deres familier fra Familieenheten. Det ene årsverket er delt i to 50 prosent stillinger for i en tøff jobb å kunne gi kollegastøtte, øke kompetansen og redusere sårbarhet ved fravær og ferie og for å sikre kontinuitet.

Hensikten med dette innspillet er å få avklart rådmannens rasjonale for nedlegging av kreftsykepleierstilingen ved legekontoret og tilrå at kreftsykepleierstillingen videreføres ette intensjonen i tidligere kommunestyrevedtak.

Kommunestyret har vedtatt en Kreftplan for 2012-2016 og har videreført intensjonen fra denne i Kommunedelplan helse og omsorg for Målselv kommune 2017-2029 med kreftsykepleiere og en styrking av kreftomsorgen. Kreftpasienter skal ha tilbud om cytostatika og kjemoterapi i kommunen. Dette gjøres ikke ved å fjerne den utøvende kreftsykepleierstillingen ved legekontoret. Det var en helsesekretær stilling i Familieenheten som ble omgjort til kreftsykepleierstilling og ved ledig kapasitet går kreftsykepleierne inn i driften på legekontoret.

Behovene innenfor kreftomsorgen er økende og Målselv kommune ligger 17 prosent over landsgjennomsnittet for lungekreft og ni prosent høyere enn landsgjennomsnittet for tarmkreft. For kreftpasienter som også kan ha andre komplekse sykdommer er en behandling ved legekontoret å foretrekke fremfor belastende bussturer/taxi til UNN i Tromsø. En behandling som ofte kan ta fire timer.

De som har kreft eller har hatt kreft gir tilbakemelding på at kreftbehandlingen i Målselv er særs god og UNN berømmer innsatsen som gjøres av helse og omsorgstjenesten i Målselv. Kreftsykepleierne gir cellegift, intravenøse behandlinger og følger opp pasientene og deres pårørende. Medikamenter brukt til cellegift og transport av blod for behandling dekkes av UNN. I hjemmesykepleien er det tilsatt to sykepleiere med «kreftkompetanse» uten at de utøver tjenesten som kreftsykepleierne ved legekontoret gjør. En jobber mest administrativt og den andre gjør oppgaven som hjemmesykepleier. Hjemmesykepleien gir i så måte omsorg til kreftpasienter i hjemmet.

Det er ikke til å legge skjul på at ryktene om å kutte stillingen som kreftsykepleier ved legekontoret har skapt harme i kommunenes befolkning. Rådmannens rasjonale for å legge ned denne stillingen er ikke kjent utover at Familieenheten først skulle spare 2,9 millioner kroner i 2019, noe som er endret til 2,4 millioner kroner. Regnskapet for Familieenheten viste i 2017 41,8 millioner kroner og tildelingen for 2019 synes å bli 46,8 millioner kroner, mens den totale driftsrammen for rammeområdene i kommunen er på nærmere 411 millioner krroner i 2019. Her burde det være rom for å videreføre kreftsykepleierstillingen ved legekontoret.


Ved innføringen av samhandlingsreformen ble en del av finansieringen en overføring av midler fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Mer helse og omsorgsarbeid skulle gjøres i kommunene og straffegebyr påløp når kommunene ikke kunne motta utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Som en direkte konsekvens av dette har også legetjenesten i kommunen endret seg og kreftsykepleiere er med på å ta en del av samhandlingsoppgavene ved legekontoret. Vår opplevelse er at Målselv kommune var godt forberedt for Samhandlingsreformen og følger intensjonen med reformen. Dette vises blant annet ved lite kostnader for overliggere ved sykehusene. Dette skal hele omsorgs og helsetjenesten i Målselv ha ros for.

Målselv Venstre mener det er lite fornuftig å legge ned kreftsykepleierstillingen ved legekontoret og ber rådmannen vurdere dette på nytt. Kreftplanen og Kommunedelplan helse og omsorg for Målselv kommune 2017-2029 med to kreftsykepleiere og en styrking av kreftomsorgen er et politisk valg, som bør videreføres. Venstre vil i forbindelse med budsjettforhandlingene i kommunestyret 5. desember fremme forslag om å videreføre kreftsykepleierstillingen ved legekontoret om det ikke kommer avklaringer på denne stillingen før kommunestyremøtet.

Vi imøteser rådmannens vurderinger knyttet til kreftsykepleierstillingen ved legekontoret.