16 dagers kampanje i kampen mot vold

Søkelys på vold og overgrep mot kvinner

FRARØVES: - Vold og overgrep frarøver kvinner frihet, trygghet, selvrespekt, verdi og kontroll over egen kropp, skriver Gørill Traasdahl.  Foto: Harstad Tidende

Våger vi å se? Tørr vi å spørre?

Gørill Traasdahl
debatt

«Når man mister tryggheten i eget hjem, mister man ofte det viktigste fotfestet i livet»

25. november var FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 10. desember er verdens menneskerettighetsdag. I perioden mellom disse to datoene markeres «16-dagers-kampanjen» hvor det over hele verden settes søkelys på vold og overgrep mot kvinner.

Hver tredje kvinne i verden utsettes for seksuell vold og overgrep, eller andre former for vold i løpet av sitt liv. Vold og overgrep frarøver kvinner frihet, trygghet, selvrespekt, verdi og kontroll over egen kropp. Sår som ikke vil gro, trygghet som er borte, selvrespekt som tar tid å bygge opp igjen. Overgrep skjer i alle kulturelle og sosiale lag, mot så vel små jenter som voksne kvinner.

Fra 1992 til 2017 har 63.446 kvinner, 752 menn og 47.028 barn hatt et opphold på et av landets krisesentre. Til sammen har de overnattet 2.509.587 døgn for å redde liv og helse.

Fra politiets rapport om anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling viser det at i 2017 ble det registrert 3.729 anmeldelser totalt for mishandling i nære relasjoner. I tillegg ble det i 2017 anmeldt 7.978 seksuallovbrudd. Av disse var det 1.619 anmeldelser av voldtekter.

Vold mot kvinner er så omfattende at det i følge en studie fra verdensbanken utgjør en helsetrussel på linje med HIV/AIDS og kreft. Vold mot kvinner er kvinneundertrykkingens ytterste konsekvens. Når kvinner og jenter terroriseres i hjemmet, blir trafikkert for prostitusjon, menneskehandel, eller voldtatt av seirende soldater, blir det skjeve maktforholdet mellom kvinner og menn synliggjort og befestet.

Vold og overgrep holdes ofte skjult, og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det. Mørketallene er store og det anslås at de aller fleste overgrep som begås kommer ikke til politiets kunnskap. Det antas at så mye som 90 prosent av alle voldtekter som begås aldri blir kjent for politiet.

Grunnene kan være: Foregår i nære relasjoner. Tabubelagt. Mangler kunnskap om egne rettigheter. Skyld og skam. Manglende tillit til offentlige myndigheter. Redsel for negative konsekvenser. Holdninger i samfunnet. Mediafokus. Trussel fra gjerningsmannen, at dersom den voldsutsatte anmelder vil noe mer alvorlig skje personen eller dens barn.

Bruk av vold og overgrep er i strid med norsk lov, og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. Våger vi å se? Tørr vi å spørre?